Nyheter

Arbetar för semesterväxling för kommunanställda

Nyheter Kommunfullmäktige besvarade ett populärt medborgarinitiativ.

Förslaget om att införa semesterväxling för kommunanställda diskuterades på kommunfullmäktige. Bilder: David Alin/Press

I somras föreslog en kommuninvånare att Värnamo kommun inför semesterväxling för sina anställda.

Grundtanken med semesterväxling är i enkelhet till för att öka anställdas möjlighet till ledighet och återhämtning, vilket är en bristvara i Värnamo kommun när detta inte är en valmöjlighet. Om Värnamo kommun är intresserade av att behålla sina medarbetare och öka deras chanser till återhämtning bör semesterväxling införas, menade kommuninvånaren.

Förslaget fick 130 röster, vilket innebar att det ska behandlas politiskt och till slut så hamnade det hos kommunledningsförvaltningen. I oktober i höstas beslutade personalutskottet att ge personalavdelningen i uppdrag att göra en omvärldsanalys för att kartlägga hur andra kommuner i länet hanterar frågan och att redovisa förutsättningarna och inhämta synpunkter från kommunens ledningsgrupp. Mot bakgrund av detta ansåg kommunstyrelsen se förslaget som besvarat.

– Jag vill bara förtydliga att jag tycker att det här är ett bra medborgarinitiativ och en av frågorna vi också hanterar i personalutskottet är just att se över hur vi kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Semesterväxling är någonting som i det här fallet har inkommit både som ett medborgarinitiativ, det är någonting som flera medarbetare i vår organisation har lyft och är någonting som en majoritet av Sveriges kommuner erbjuder sina anställda. Anledningen till att vi finner det här besvarat är att vi redan har ett arbete i gång med detta utan vi kommer att arbeta vidare med frågan i personalutskottet och förhoppningsvis så kan vi om inte allt för lång tid presentera vad vi har för svar i frågan, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *