Nyheter

Är pensionärerna en belastning?

Nyheter Våra pensionärer har via skattesedeln betalt in pengar som var avsedda för just deras pension, menar SD i en debattartikel.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen är det våra allt fler pensionärer och ”90-talisternas” barn som ligger bakom kommunernas nu ekonomiska kris!

Varför då inte granska detta påstående i sak. För det första hur kan våra styrande tas på sängen av att vi plötsligt får allt fler pensionärer då SCB för statistik över vår befolknings åldersstruktur och hur kan plötsligt ett ”ökat barnafödande” ses som ett problem då vi till leda har fått höra att vår ”åldrande befolkning” kräver en ökad invandring för att säkra välfärden då vi föder för få barn?

Med andra ord varför framställs våra nyfödda och pensionärer vilka har lagt grunden till välfärdsstaten nu som en belastning för statsmakten!?

Åter till SCB vilka jag på grund av bristande statistik i media själv kontaktade i december. Jag ställde då frågan om hur många fler pensionärer vi fått under de senaste tio åren och om de kan anses vara orsaken till våra kommuners ekonomiska problem?

Jag fick då följande svar: Enligt SCB så har antalet pensionärer, det vill säga personer över 65 år, ökat från 1 645 081 den 31 december 2008 till 2 035 711 vid årsskiftet 2018–2019, senare siffror fanns inte.

Men om vi nu ska se till människor som per automatik inte är ”närande” eller om man så vill självförsörjande så spelar ju även antalet beviljade uppehållstillstånd under samma period in i sammanhanget och enligt Migrationsverket uppgick de till 1 305 150, detta får med andra ord tillskrivas asylrätten då vi i modern tid inte har bedrivit något som ens kan påstås liknas vid en invandringspolitik!

Värt att notera är att EU-medborgare inte behöver något uppehållstillstånd i Sverige varför hitkomna polska läkare och ungerska tekniker med flera inte ingår i statistiken.

När sedan SCB i annan statistik låter oss veta att genomsnittstiden för en asylinvandrare att bli självförsörjande är 8–9 år så känns det ju aningen fel att skylla de ekonomiska problemen på våra åldringar och barn.

Under åren 2008–2018 har vi med andra beviljat 1 305 150 uppehållstillstånd, men enligt regeringen är det våra 390 630 ”nya”” pensionärer som är det stora ekonomiska problemet!?

Korrekt fakta säger att detta är en ren lögn!

Vidare så har ju även våra pensionärer via skattesedeln betalt in pengar som var avsedda för just deras pension, att våra styrande sedan har valt att lägga dessa pengar på asylinvandrare är ju knappast pensionärernas fel.

Visst kan man vara av olika uppfattning om huruvida i princip fri invandring är lönsam eller ej för staten.

Men att påstå att en massimport av asylinvandrare över tid kommer att tära på vårt lands ekonomi kan ju bara kommenteras med att: Det måste ju vara bättre att ha ungefär rätt än exakt fel i sina påståenden.

Rörande regeringens pressmeddelande så påstod finansminister Magdalena Andersson även att vi nu har den lägsta statsskulden sedan 1977 vilket är en ”välfärdsreserv” som öppnar för finanspolitiska stimulanser i sämre tider, intressant för den som tänker till inser ju att ”reserven” då består av ökad belåning!

Johnny Hornbrink
SD Värnamo

Taggar
SD

Dela


1 reaktion på Är pensionärerna en belastning?

Kommentar. I Danmark, Norge och Finland, för att bara ta näraliggande exempel, har väl pensionärernas skara ökat i motsvarande grad.
I dessa tre länder har pensionärerna mer i pension relativt sett än vad de svenska har. Jämfört med arbetande befolkningen i resp. länder. I Tyskland har man än mer. Alltså rent skitprat, läs lögn, av finansministern. Plus att pensionärerna i Sverige betalar procentuellt mer skatt än i andra länder.

Kommentarsfunktionen är stängd