Nyheter

Användningen av sommarpassen ökar 

Nyheter Kommunens ungdomar använder sommarpassen i allt högre utsträckning, visar 2021 års sammanställning.

Kommunens ungdomar nyttjar gärna sommarpasset för ett svalkande dopp på Värnamobadet. Bild: Pressbild

Under årets första sammanträde i tekniska utskottet redovisades 2021 års användning av sommarpasset. Sommarpasset är till för alla barn- och ungdomar i åldern 6-16 år, det tas fram av fritidsavdelningen och delas sedan ut i skolan till alla barn i den aktuella åldern. Sommarpasset ger barnen möjlighet till två gånger gratis inträde till Forshedabadet, Värnamobadet, minigolf i Folkets Park och minigolf på Värnamo camping. Sammanlagt har varje barn åtta tillfällen att utnyttja passet. 

Av 34 800 möjliga tillfällen att använda passet under sommarlovet 2021 har det använts 3 062 gånger, det är en nyttjandegrad på cirka 11 procent. 2020 låg nyttjandegraden på 10 procent. Under rådande omständigheter konstaterar fritidsavdelningen att sommarpasset har utnyttjats bra. De ser den så kallade ”hemester”-trenden som en möjlig orsak till den ökade användningen.

Folkets Park har haft stängt 60 procent av sina ursprungliga öppettider under veckorna 23–28 på grund av bemanningsbrist. Fritidsavdelningen ansåg att de därför bör få 50 procent av ersättningen för 2021 vilket blir 4 000 kronor. 

Tekniska utskottet beslutade att godkänna redovisningen och att halvera Folkets Park ersättningen.

Taggar

Dela