Nyheter

Antog reviderad arbetsordning

Nyheter Kommunfullmäktige antog en revidering av arbetsordningen, vilket möjliggör för framtida, digitala sammanträden.

Arkivfoto

Under kommunfullmäktiges sammanträde diskuterades en förändring av arbetsordningen. En förändring som kan möjliggöra för eventuella digitala fullmäktigesammanträden i framtiden, med tillägg av följande paragraf:

”32 § Deltagande på distans 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med hela fullmäktigeförsamlingen på distans förutom presidiet som ska finnas på den fysiska plats som anges i kallelsen. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Det är ordföranden som avgör när ett sammanträde ska hållas på distans.”

Innan kommunfullmäktiges ordförande Camilla Rinaldo Miller (KD) öppnade för diskussion, frågade hon kommunfullmäktige om fullmäktige kan gå med på en redaktionell ändring i förslaget. I enlighet med andra paragrafer i arbetsordningen bad hon om att få förtydliga att den sista meningen ska innefatta hela presidiet. Förslaget till korrigering var följande: ”Det är ordföranden som i samråd med vice ordförandena avgör när ett sammanträde ska hållas på distans”.

Ordet lämnades fritt och Bo Svedberg (S) var först upp i talarstolen. Han yrkade bifall till förslaget.

Därefter gick Jan Cherek (SD) upp i talarstolen.

– Jag vill hänvisa till paragraf 18 och säga det att vi ledamöter i SD väljer att avstå att delta i detta beslut och vill också reservera oss i detta beslut utifall att det blir bifall i ärendet.

Gottlieb Granberg (M) förtydligade att digitala sammanträden inte införs omedelbart, vilket även Camilla Rinaldo Miller (KD) underströk.

– Vi har inte de verktyg som krävs, det kommer vi att börja titta på när vi har tagit beslutet. Så länge vi inte har en arbetsordning som tillåter digitala möten, finns inte ens anledningen att titta på möjligheten. Men det här beslutet betyder inte att vi kan ha det digitalt redan nästa gång. Nu måste vi se hur vi löser det på ett rättssäkert sätt och följer kommunallagen. Jag tror att ni har märkt att jag tycker det är bra att vi kan mötas fysiskt, men vi behöver ha en modern arbetsordning som kan ta höjd för andra tillfällen där vi skulle behöva gå över och sända digitalt. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta tilläggsparagrafen i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Rätt paragraf blir således följande: 

”32 § Deltagande på distans 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med hela fullmäktigeförsamlingen på distans förutom presidiet som ska finnas på den fysiska plats som anges i kallelsen. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Det är ordföranden som i samråd med vice ordförandena avgör när ett sammanträde ska hållas på distans.”

Taggar

1 reaktion på Antog reviderad arbetsordning

Hur är det tänkt att allmänheten, läs intresserade kommunskattebetalare, ska kunna bevista detsamma? Alltså om vederbörande icke har nödvändig dator och uppkoppling.

Kommentarsfunktionen är stängd