Nyheter

Antog nya inträdesavgifter för simhall och motionscenter

Nyheter Tekniska förvaltningen menar att avgifterna för aktiviteter i simhallen och motionscentret har varit ologiska. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i ärendet.

Tekniska förvaltningen menar att avgifterna för aktiviteter i simhallen och motionscentret har varit ologiska. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i ärendet. Montage: David Alin

Tekniska förvaltningen har sett ett behov av en översyn av inträdesavgifterna till Värnamo simhall och motionscenter. Syftet är att skapa en logisk och strukturell prissättning, vilket förvaltningen menar att så har fallet inte varit tidigare. Samtidigt ska kommunens invånare stimuleras till bad genom att inträdesavgiften till badet hålls nere. 

Genom en ny prissättning ska pensionärer, studenter och barnfamiljer stimuleras, samtidigt som priset också hålls nere för ungdomar 7-17 år. Studenter är en ny definierad grupp som har en lägre prissättning än övriga vuxna 18+ och avgifterna för pensionärerna bibehålls eller sänks i vissa fall. 

Kundgruppen vuxen är den grupp som fått störst höjning, vilket också slår igenom på prissättningen för familj och nya priskategorier har skapats för den som vill delta i gruppträning i vatten, samt för den som vill delta i gruppträning både i vatten och på land. 

På kommunfullmäktige diskuterades ärendet. Ett enigt fullmäktige beslutade att godkänna tekniska utskottets förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter att gälla från och med nyår. 

Här nedan syns prisförslaget i detalj.

Illustration: Värnamo kommun

Taggar

Dela


1 reaktion på Antog nya inträdesavgifter för simhall och motionscenter

Kommentarsfunktionen är stängd