Nyheter

Antalet viltolyckor engagerar

Nyheter Det blev nästan oavgjort mellan bilen och viltet när vi frågade om det ökade antalet viltolyckor

Veckans fråga

Förra veckan ville vi veta hur ni ser på problemet med viltolyckor. Vi frågade ” det har varit många viltolyckor på senare tid, vad anser du om det?”. Vi fick 357 svar på frågan och det blev ganska jämt fördelat mellan två alternativ. Omkring hälften av svaren, 176 stycken (49%), menade att det måste skjutas fler djur för att få en säkrare trafikmiljö. Nästan lika många, 155 röster (43%), vurmade lite extra för djuren och ansåg att de måste ges utrymme och att man därför behöver anpassa sin bilkörning efter de förhållanden som råder. En liten grupp, 26 personer (7%), svarade att de ogärna kör efter skymningsdags.

Taggar