Nyheter

Ansöker pengar till sommaraktiviteter i Alandsrydsbacken

Nyheter Det kan komma bli mängder av aktiviteter i Alandsrydsbacken i sommar.

Alandsrydsbacken ska inte bara vara öppen på vintern, om Finnvedens slalomklubb får som de vill.

Finnvedens slalomklubb har nämligen ansökt om ekonomiskt bidrag, bland annat hos Värnamo kommun för att kunna bedriva verksamhet i backen under sommaren.
Det är Tekniska utskottet som föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 580 000 kronor till föreningen. Detta under förutsättning att Allmänna Arvsfonden beviljar huvuddelen av pengarna som föreningen ansökt om.

Arvsfonden kommer som mest att gå in och täcka 70 procent av projektets kostnad.
Projektet som Finnvedens slalomklubb vill starta går under namnet projekt ”Sommar i  Alandsrydsbacken”.
Tekniska utskottet var inte enhällig nät de skickade frågan vidare till Kommunstyrelsen.

Bland annat efterlyste ”Allianspartierna” med ordförande Gottlieb Granberg (M) i spetsen en långtidsplan för kommande  investeringar inom Borgenområdet och yrkar att ärendet  överlämnas till nästa sammanträde.
Beslutet blev i stället att bifalla på S-gruppens yrkande och nämnden äskar därmed pengarna av kommunstyrelsen. Beslut fattas av kommunstyrelsen den den 4 juni.

Föreningen hoppas kunna bedriva en mängd olika aktiviteter i backen under sommaren. Mountainbike nerför och sedan ta cykeln upp igen via skidliften är en av dessa aktiviteter. Man vill även anpassa backen så att folk med funktionsndsättning ska kunna ska kunna använd backen under sommaren.

Taggar

Dela