Nyheter

Bidragsansökan överlämnas till nästa möte 

Nyheter Lokalföreningen Parkinson Värnamo vill träna i varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan.

Lokalföreningen Parkinson Värnamo vill träna i varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan. Bilder: Pressbild/Arkivbild. Montage: David Alin

Lokalföreningen Parkinson Värnamo har hos kommunen ansökt om ett extra bidrag för vattenträning och vattengymnastik i varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus för 2021 och 2022. Föreningen ansöker även om bidrag för att anlita en sjukgymnast. Totalt har föreningen ansökt om 32 850 kronor.

Föreningen uppger i sin ansökan att de hyr bassängen under terminstid en gång i veckan där en grupp regelbundet träffas. Sedan hösten 2021 har även en sjukgymnast anlitats varannan gång för att ge deltagarna en varierad bassängträning. Föreningen uppger att bassänghyran är 350 kronor per tillfälle och att sjukgymnasten kostar 400 kronor per tillfälle. 

Föreningen har varit hårt drabbad av pandemin och verksamheten har inte kunnat bedrivas, men under hösten 2021 kom den i gång igen. Verksamheten bedöms av de som har Parkinsons sjukdom som betydelsefull och välgörande och utan ekonomiskt tillskott har de ingen möjlighet att bedriva sin verksamhet. 

Fritidsavdelningen bedömer att vattengymnastiken är en viktig verksamhet som gynnar medlemmarnas hälsa och utgör en möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. De gör bedömningen att det är svårt för personer med Parkinsons sjukdom att motionera på annat sätt och då det är svårt att få tillgång till vattengymnastik via sjukvården är det rimligt att bevilja ett bidrag till detta. 

Enligt riktlinjerna ska ansökan vara inlämnad och behandlad av tekniska utskottet före det att arbetet påbörjats. Fritidsavdelningen anser att rimlig summa att bevilja är 11 700 kronor vilket är 50 procent av kostnaden för bassänghyra och sjukgymnast under 2022 och att avslå ansökan för 2021. 

När frågan var uppe hos tekniska utskottet yrkade alliansen för att överlämna ärendet till nästa möte och Socialdemokraterna yrkade för att föreningen skulle få sitt sökta bidrag. Alliansens yrkande fick flest röster och frågan överlämnades därför till nästa möte. 

– Vi ville få mer information i ärendet. Vi är noga med att vi vill behandla alla lika och därför ville vi överlämna ärendet för att ha en bredare diskussion, säger utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S) var inte lika nöjd med beslutet.

– Det här är en typisk folkhälsoaspekt som vi ser kan göra mycket för att förebygga sjukdomsförloppet och det är en typisk grej man kan göra för att underlätta sin egen hälsa. Då ville alliansen överlämna ärendet för att de ville ha en bredare diskussion i frågan. Den här frågan kunde ha hanterats bättre.

Taggar

Dela