Nyheter

Ansökan om inspirationskock vållade debatt

Nyheter Kommunstyrelsens beslut att bordlägga frågan till nästa sammanträde skapade debatt.

Kommunstyrelsens beslut att bordlägga frågan till nästa sammanträde skapade debatt. 

Under kommunstyrelsens sammanträde diskuterades servicenämndens ansökan om 620 000 kronor ur kommunens pott för målstimulans och verksamhetsutveckling för att kunna anställa en inspirationskock inom måltidsverksamheten. 

Servicenämnden menar att en inspirationskock skulle kunna vara ett sätt att så nära den egna verksamheten som möjligt, skapa en bild av vad det är verksamheterna behöver, när det kommer till insatser för att säkra arbetsglädje och motivation bland medarbetarna. De ser det också som ett sätt för verksamheten att ge medarbetarna förutsättningar genom kunskapsspridning och verksamhetsnära handledning där det finns ett behov i frågan. 

När kommunstyrelsen sammanträdde i tisdags diskuterades ärendet. Alliansen yrkade på att överlämna frågan till nästa sammanträde i januari 2022. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Azra Muranovic (S) yrkade i enlighet med servicenämndens beslutsförslag med tillägget att frågan året efter behandlas i budgetberedningen. En votering avgjorde frågan, som slutade med totalt 8-7 i röster till förmån för Alliansens förslag.  

– Det var ett beredningsärende som överlämnades till nästa möte. Alla tycker att det var positivt. Vi fattar beslut i frågan under nästa möte, då kommer även rätt att-satser att vara förberedda, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C). 

Azra Muranovic (S) delar inte Mikael Karlssons (C) bild av det hela. 

– Vi var inte ense i den här frågan. Jag undrar verkligen varför man ville skjuta på den här frågan? Det här handlar om att få de yngre och äldre att äta bättre och att bidra till arbetsglädje och inspiration. Det är bara löjligt att man förhalar den här processen, säger hon.

Taggar

Dela


1 reaktion på Ansökan om inspirationskock vållade debatt

Kommentarsfunktionen är stängd