Nyheter

Anna sätter färg på yrkeslivet 

Nyheter Ett nytt filmprojekt under Anna Stavréus ledning sätter yrkeslivets historier i fokus. 

Ett nytt filmprojekt under Anna Stavréus ledning sätter yrkeslivets historier i fokus. Bild: David Alin

Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser om yrkeslivet.” Det är namnet på Studieförbundet Vuxenskolans projekt. Den två år långa satsningen finansieras av Allmänna Arvsfonden och vänder sig till seniorer som har intresse av bygdens och kommunens yrkeslivshistoria. Syftet är att skapa projektgrupper som får till uppgift att intervjua seniorer kring deras forna yrkesliv. Intervjuerna kommer att bli till dokumentärfilmer i tolv kommuner. 

– Det handlar om att fånga upp intresset för bygdens och kommunens yrkeslivshistoria men även att förebygga ensamhet och skapa gemenskap för de äldre. Ett sidosyfte är också ett lärande för våra ungdomar. Det verkar som att vi är på väg in i tuffare tider och det finns ett syfte för seniorer att berätta sin historia för att visa att små saker kan göra stor skillnad, säger Anna Stavréus som har till uppgift att leda de tolv olika projektgrupperna. 

– Min roll i det hela är att vara ett bollplank och stötta, ge tips och råd när det behövs. Exempelvis med frågeställningar till intervjupersoner eller tekniska frågor angående filmandet. 

I Sävsjö kommun genomfördes under 2022 ett pilotprojekt med lyckat resultat. Nu genomförs det i större skala och i bräschen för satsningen går Anna Stavréus. I september 2022 inledde hon sin projektanställning och i Aneby, Tranås och Nässjö kommun har projektgrupper startats upp. Härnäst är det Finnvedens tur. Den 17 januari startar gruppen i Vaggeryds kommun och den 1 februari i Värnamo, tätt följt av Jönköpings, Habo, Mullsjö och Gnosjö kommuner. 

– Jag har vänt mig mycket till hembygdsföreningar och kommuner, särskilt dagverksamheter för att nå ut med informationen. Det glädjande är att det finns ett jättestort intresse från alla kommuner. I Jönköping har vi redan mycket anmälda och i Vaggeryd är det nästintill fullt.  Nu funderar jag mycket på hur projektet ska leva vidare i framtiden. En tanke är att använda de färdiga filmerna på seniorboenden som inspirationsmaterial, som gör att de boende berättar om hur deras yrkesliv har varit. Sävsjö-filmen fick stort genomslag och visas mycket på boenden, så det känns som en god tanke.  

Taggar

Dela