Nyheter

Anmälan kring barnafödande

Nyheter En kvinna har fortfarande komplikationer efter en händelse vid sjukhuset och har nu anmälts enligt lex Maria.

Anmälan gäller ett händelseförlopp där en kvinna som var gravid drabbades av för högt blodtryck (havandeskapsförgiftning) i slutet av gravidititeten. Brister i rutiner och arbetssätt samt brister i samverkan mellan kliniker i Region Jönköpings län kan ha bidragit till att diagnos om hotande havandeskapsförgiftning inte ställdes i tid, och att patienten inte kom till lämplig behandling i tid.

Händelsen inträffade 2016. Händelseförloppet har i sin helhet inte varit klarlagt förrän nu när händelsen har utretts och anmäls nu till IVO, myndigheten fr Inspektionen för vård och omsorg.

Brister i rutiner och i samverkan mellan kliniker kan ha bidragit till att en diagnos om havandeskapsförgiftning inte ställdes i tid. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Barnet förlöstes utan komplikationer, men kvinnan har fortfarande besvär efter händelsen.

Ärendet gäller både länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Värnamo sjukhus.

Taggar