Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – fel i överföring av röntgensvar efter systembyte

Nyheter Åttio patienters röntgensvar gick inte att läsa efter byte av remissystem, med risk för fördröjd diagnostik. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

När Region Jönköpings län för ett år sedan bytte system för beställning och svar av röntgenremisser uppstod ett fel som resulterade i att cirka 80 svar från undersökningar som bedömts på distans inte fördes över till svarssystemet. Röntgensvaren kunde därför inte läsas av remittenten, vilket kunde lett till fördröjd diagnostik.

Vid genomgång av samtliga svar konstaterades att inget av svaren var av sådan art att det bedömdes föreligga någon medicinsk risk till följd av fördröjd diagnostik. Många var normala, samtliga fynd av väntad karaktär, och många svar hade redan fångats upp trots att remittenten inte fått svar via remissystemet.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela