Nyheter

Anette frågar Hans-Göran om löneskillnader

Nyheter Riksdagsledamoten Anette Myrvold (S) lämnar under kvällens kommunfullmäktige över en interpellation om löneskillnader till Hans-Göran Johansson (C).

Läs interpellationen i sin helhet nedan:

Under de senaste 25 åren har löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige minskat, men det är fortfarande välkänt att kvinnor tjänar mindre än män.

I SCB:s bok ”På tal om kvinnor och män” kan man följa löneutvecklingen från 1994 till 2016 och upptäcka att kvinnors löner i snitt fortfarande är 11 procent lägre än deras manliga kollegor. Det är viktigt att ha med sig att i statistiken så omvandlas löner till heltid. Många kvinnor, framför allt i kvinnodominerande yrken, arbetar inte heltid. Detta innebär en stor påverkan på kvinnors framtida pension och trygghet. Det är grundläggande i ett jämställdhetsarbete att kvinnor får samma förutsättningar för män till självförsörjning.

Vi vet att yrkesarbetande kvinnor även i Värnamo kommun i snitt tjänar några tusenlappar mindre än deras manliga kollegor inom samma grupp.

Socialdemokraterna vill därför veta:

1)  Har kvinnor i kvinnodominerande yrken sämre lön än kvinnor som inte arbetar i kvinnodominerande yrken jämfört med män i samma yrke inom kommunens verksamhetsområden? T ex: Om man jämför manliga och kvinnliga barnskötare med kommunvägledare, hur ser löneskillnaden ut?

2)  En kartläggning ska göras minst varje år och kompensation ska göras direkt när man uppmärksammar felaktigheter, görs detta?

3)  Förutom argumentet ”längre erfarenhet”, vilka är parametrarna för att männens löner ligger högre?

4)  Håller man sig till de avtalade regler som finns och kompenserar och höjer eventuella missade löneökningar för kvinnor? Hur ser planen ut för att komma till rätta med ojämställda lönerna?

5)  Hur länge behöver de kvinnliga arbetarna i kvinnodominerande yrken vänta på att deras lön ska komma i nivå med resten av kollegorna? Kan man förvänta sig att detta åtgärdas under 2021?

Anette Myrvold
Socialdemokraterna

Interpellationen besvaras av Hans-Göran Johansson (C) under kvällens fullmäktige.

Taggar

Dela