Nyheter

Åminnegata får nytt namn 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Bokarevägen i södra Åminne döps om till Gjutmästarevägen.

Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Bokarevägen i södra Åminne döps om till Gjutarevägen. Ritning: Värnamo kommun

I Åminne har alla namnsatta gator teman efter Åminne Bruk och bruksmiljön. Namnet Bokarevägen antogs av samhällsbyggnadsnämnden under mötet den 25 mars 2020. Ordet ”boka”är en äldre term för att krossa malmen till lämplig storlek. 

Åminne vägförening har påtalat att bokning inte förekommit på Åminne bruk och anser att Bokarevägen inte tillhör brukets verksamhet. Man vill därför att namnet Bokarevägen byts ut mot något som har anknytning till bruksmiljön. Området håller på att bebyggas men har inte kommit så långt än att det behöver göras adressändringar eller att någon behöver folkbokföra om sig. Förvaltningen föreslog namnet Gjutmästarevägen, eftersom att i anslutning till gatan ligger Åminne Bruks siste gjutmästares hem. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att gå på förvaltningens förslag. De beslutade därför att döpa om Bokarevägen till Gjutmästarevägen. 

Taggar