Nyheter

Allt fler länsbor väljer att bo i tätort

Allt fler länsbor väljer att bo i tätort

Nyheter Allt fler länsbor väljer att bo i någon av tätorterna.

Det gäller även Vaggeryds kommun där 76 procent av befolkningen bor i tätort jämfört med 74,7 år 2010.
Det beror främst på att Vaggeryds tätort dragit till sig många nyinflyttade. I Vaggeryds kommun minskar dock inte andelen boende på landsbygden. Men den ökar inte lika snabbt som för tätorterna. Det är enligt SCB:s statistik en genomgående trend.
Samtliga 13 kommuner i länet får allt fler boende i tätort.
Habo är den tätort som ökar mest. Det handlar om en tio procentig ökning från 70 till 77 procent sedan 2010.

Ökningen för Värnamo är 1,8 procent till 80 procent.
I samtliga kommuner växer andelen tätortsboende. I Jönköping bor 91 procent av befolkningen i tätort.
Störst andel landsbygdsbefolkning har Aneby med 62 procent.

Taggar

Dela