Nyheter

Alliansens budgetförslag presenterades i dag

Nyheter I dag presenterade Alliansen i Värnamo sitt budgetförslag för 2019, tillsammans med en utblick som sträcker sig fram till 2023.

Alliansens budgetförslag presenterades i dag, Från vänster, Hans-Göran Johansson (C), Camilla Rinaldo Miller (KD), Gottlieb Granberg (M) samt Håkan Andersson (L).

Om Alliansens budgetförslag antas av kommun fullmäktige den 20 juni så innebär den bland annat en fortsatt satsning på att bygga fler förskolor och skolor. För dessa ändamål finns det sedan tidigare pengar avsatta. Men takten på byggnationerna av förskolor har blivit långsammare än vad som var tänkt från början.
– Det beror på att bygglov och detaljplaner har överklagats av folk so  inte vill ha en förskola som granne, berättar kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson (C).

Alliansen tror sig nu har hittat en strategi söm gör att takten på byggandet av förskolor och skolor kan öka.
– Vi kommer att prioritera byggande på de platser där ingen överklagat byggloven, sen om det blir i Bredaryd eller Bor spelar ingen roll, bara vi kommer i gång med byggandet, förklarar Johansson.
Med Alliansens budgetförslag följde också en ekonomisk tillbakablick för 2017. I den konstateras det att Värnamo kommun har en stark ekonomi. Ett bevis på detta är att resultatet för 2017 blev ett plus på 72,3 miljoner kronor.

När Alliansen presenterade dagens budgetförslag så poängterades vissa ledord.
De skriver att målkriterierna ska präglas av Hållbarhet, att attraktiviteten i kommunen ska utvecklas. Dessutom ska tillväxten främjas och man ska prioritera att skapa en trygg kommun.
Camilla Rinaldo Miller som representerar (KD) poängterar i sammanhanget att Alliansen vidhåller kommunens vision.
Att Värnamo ska vara den mänskliga tillväxtkommunen och att målet på 40 000 invånare år 2035 står fast.
I budgetförslaget finns både stora poster och mindre sådan.
Intäkter från skatter och liknande kommer att bli strax under 2 miljarder kronor.

BUN, Barn- och utbildningsnämnden kommer enligt budgetförslaget att få 813 miljoner för  2019. Det innebär en ökning på tre miljoner kronor.
För Medborgarnämnden är 135 miljoner kronor avsatta.
Men budgetförslaget innehåller också mindre satsningar, exempelvis så ska Kulturskolan få ytterligare en halv miljon kronor för att utveckla sin verksamhet.

Bland annat ska samarbetet med övriga föreningslivet utvecklas och ambitionen är att minska kön som nu finns till Kulturskolan.
En annan satsning är att kommunen nu ska prioritera elbilar, när det gäller mindre fordon. Större fordon som an vänder miljövänliga bränslen kommer att prioriteras.
19,5 miljoner kronor kommer att satsas på ett projekt för ökad konkurrenskraft tillsammans med Campus Värnamo.

Kommunstyrelsen kommer enligt förslaget att få 84,5 miljoner kronor för 2019.
Där finns flera projekt som ska finansieras, bland annat Språkåret och ett projekt som handlar om trygghet och säkerhet i hela kommunen.
För de som vi sätta sin in mer i Alliansens budgetförslag så finns det en länk här, där budgetförslaget i sin helhet finns.

Taggar

Dela