Debatt

Alliansen svarar Carina Ödebrink

Alliansen svarar Carina Ödebrink

Debatt Alliansen i Region Jönköpings län ger en replik på Carina Ödebrinks (S) inlägg angående patientavgifter: Region Jönköpings län ligger i topp när det gäller resultat och tillgänglighet till hälso- och sjukvården.

Bara häromdagen presenterades den nationella patientenkäten som ger lysande betyg till primärvården i länet. Patienterna är nöjda med både bemötandet från vårdpersonalen och tillgängligheten till vårdcentralerna.

Vi i alliansen i Region Jönköpings län vill att länet bevarar ställningen som en av Sveriges bästa primärvård. I budget för 2016 gjorde vi därför en satsning på 30 miljoner till primärvården. Denna förstärkning ska användas till att stärka arbetet med psykisk hälsa, ökad tillgänglighet och stötta samordningen av vården av de mest sjuka. Den här satsningen sa Carina Ödebrink och Socialdemokraterna nej till eftersom de ansåg att den inte behövdes.

Från den 1 januari 2016 är patientavgifterna enhetliga vården. Det betyder att vissa avgifter har höjts och vissa har sänkts. Oavsett om du vänder dig till vårdcentralen, jourcentralen eller sjukhuset betalar du samma avgift för ditt vårdbesök. Patientavgifter fastställdes till 250 kronor. Höjningen av avgiften till primärvården möjliggjorde satsningen på 30 miljoner.

Högkostnadsskyddet är oförändrat på 1 100 kronor, vilket innebär att de patienter med stort vårdbehov som besöker vården ofta inte påverkas negativt utan istället snabbare får frikort. Den förändrade avgiften påverkar i första hand den som gör enstaka besök.

Primärvården ska vara dörren in till hälso- och sjukvården och invånarens naturliga kontakt. Det ska vara lätt att komma i kontakt med sin vårdcentral, och som patient ska man känna sig trygg i att man får hjälp när man behöver det.

Håkan Jansson (M), ordförande regionstyrelsen

Mia Frisk (KD), ordförande nämnden för Folkhälsa & Sjukvård

Helena Stålhammar (C), vice ordförande nämdden för Folkhälsa & Sjukvård

Jimmy Henriksson (L), gruppledare

Taggar