Nyheter

Alliansen har presenterat budgeten

Nyheter En förstudie för en framtida arenastad, förskollärarutbildning och fortsatt satsning på en hälsosam uppväxt i Värnamo. Under torsdagen presenterade Alliansen i Värnamo budgetförslaget för 2021.

Alliansens förslag till driftsbudget för 2021 omfattar nettokostnader på 2,1 miljarder kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheten får blir detta drygt 2,6 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen sker till övervägande del via skatter och statsbidrag som uppgår till 2,1 miljarder kronor.  Jämfört med 2020 års budget innebär budgetförslaget en ökning av verksamhetens nettokostnader med 59 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 81 miljoner kronor.

Budgeten innehåller investeringar på 343 miljoner kronor, varav 158 av de utgör investeringar i fastigheter.

– Det är väldigt starkt att kunna presentera en stabil budget, som ändå ger satsningar, säger gruppledaren Håkan Johansson, (KD).

Skattesatsen på 21,52 procent lämnas oförändrad.

– För stunden är det inte aktuellt att ändra den. Det är ett trubbigt verktyg, eftersom att det oftast drabbar de som har det värst, säger Gottlieb Granberg (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Alliansens budgetförslag innehåller bland annat:

 • En investeringsbudget på 343 miljoner kronor (varav 158 miljoner investeringar i fastigheter)
 • En utredning av Värnamos framtida arenastad
 • En förskollärarutbildning på Campus Värnamo
 • En specialistsjuksköterskeutbildning
 • Utökad satsning på närproducerad svensk mat och ekologiska livsmedel
 • 1, 5 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden för att utveckla samarbetet mellan Kulturskolan/kulturförvaltningen och civilsamhället. 
 • 700 000 kronor årligen till livsstilsprojektet HUV (Hållbar uppväxt i Värnamo)
 • 400 000 kronor till kommunledningsförvaltningen för att starta ett projekt inriktat mot ungdomspolitik. 
 • 350 000 kronor för ökade kommunikationsinsatser
 • 275 000 kronor i hyreskompensation för en ombyggd brandstation i Bor (2022)
 • Att delta i länssamarbetet rörande inre befäl i Jönköpings län
 • Att samhällsbyggnadsförvaltningen utökar sin personalstyrka med en tjänst
Taggar

Dela