Nyheter

Alin och Mejving: Planering är nyckelordet 

Nyheter I dag diskuterar David och Sara på redaktionen vikten av en god kommunikation.

I dag diskuterar David och Sara på redaktionen vikten av en god kommunikation. BIlder: Pixabay. Montage: David Alin

”Planering, gullet, planering är nyckelordet”. Orden från Ragnar Vagnhedens mun har etsat sig fast på vår näthinna sedan vi såg ”Jönssonligan och Dynamit-Harry” för första gången.

Vi är strukturerade människor som brinner för planering och framförhållning. Livet har lärt mig, David, att framförhållning föder framgång. Redan under de första veckorna på tidningen satt mina kollegor och häpnades över min struktur när det gäller helgreportagen. Ibland blir jag själv chockad över hur mycket jag kan åstadkomma på en veckas tid. Vi är i grund och botten en liten organisation som kan allt…

Det roligaste har inträffat i kommunfullmäktige, i båda våra kommuner, när politiker fick syn på oss och sa: ”Er vill man inte debattera med, David eller Sara, ni har ju koll på vad som händer i kommunen!”

Men åter till sakfrågan. Eftersom vi är en begränsad skara människor på redaktionen, så uppstår ibland situationerna man inte vill ställas inför: att kunna vara på två ställen samtidigt. Under tidigare verksamhetsår har en norm vuxit fram:

Skillingaryd.nu och Värnamo.nu finns med överallt, hela tiden.

Som privatpersoner förstår vi det tankesättet, men som yrkespersoner är det en annan sak. Som många andra arbetsplatser arbetar vi efter principen 40 timmars arbetsvecka. 80 procent av vår arbetstid jobbar vi och våra kollegor i princip måndag till fredag, men var femte vecka har vi helgjour. Det innebär att vi om tid finns kan åka ut och göra något reportage. Problemet i ett sådant fall är att mycket aktiviteter händer på helgen. Av tidigare erfarenheter förväntar sig människor att vi dyker upp och rapporterar, men med våra begränsade resurser kan vi inte vara överallt, hela tiden. Det är där ni läsare kommer in.

Vi uppskattar verkligen att många läsare skickar in material till oss så att vi kan publicera i efterhand. Det betyder mycket både för oss och våra kollegor att vi har den goda relationen, men ibland kan det också slå slint. I många fall får vi nyhetstips kanske dagen innan eller rentav samma dag som ett evenemang inträffar, eller kanske rent av undrar kommuninvånaren ”varför var ni inte med i går?”. Det ställer i mångt och mycket till planeringsarbetet. Genom en enkel dialog och med en god framförhållning ökar chanserna att vi närvarar: ni får publicitet, vi får arbetsuppgifter och vår tidning fylls med läsvärt material.

Tack för ordet från redaktionen och ett stort tack till alla som hjälper oss med text och bilder så att vi fortsatt kan vara bygdens mest lästa tidningar.

David Alin
Sara Mejving

Taggar