Nyheter

Adaktusson besökte Värnamo

Nyheter Kristdemokraternas valmaskineri arbetar för högtryck just nu.

Till vänster Stig Claesson som demonstrerade sitt företgs produkters hållbarhet för Lars Adaktusson och Andreas Carlson.  [1/7]

Stig Claesson, till vänster berättade för Adaktusson och Claeson om konkurrensen från företag i östeuropa.  [2/7]

– Vi måste Värnamo om sjukhuset i Värnamo, sa Stig Claesson  [3/7]

– Vi vill ha en ny huvudman för sjukvårde, det ska vara staten som tar över det ansvare, sa Andreas Carlson.  [4/7]

Stig Claesson har tidigare suttit med i KD:s partistyrelse och är personlig bekant med Adaktusson.  [5/7]

Lars Adaktusson och Andreas Carlson besökte tillsammans med Christer Fjodevik Doxa Plast i dag.  [6/7]

– Företagen spelar en viktig roll, inte minst när det handlar om integration, sa Adaktusson bland annat.  [7/7]

dag gästades Värnamo av en partiets stora vallokomotiv Värnamo. Det var Lars Adaktusson, partiets vice ordförande som tillsammans med riksdagsmannen och tillika partiets gruppledare Andreas Carlson kom till Värnamo för att besöka Stig Claesson och hans företag Doxa Plast.
Ett möte som skulle handla bland annat om vad KD kan göra för svenska företagarna, både i Sverige och på EU-nivå.

Men mötet kom också att handla mycket om den svenska sjukvården och då i synnerhet Värnamo sjukhus.
Stig Claesson är förutom företagare också en man med stor politisk erfarenhet. Han har bland annat suttit med i KD:s partistyrelse. Han var också en av de som flitigaste arbetade för att Adaktusson skulle engagera sig politiskt.
– Jag tyckte att Lars Adaktusson skulle passa mycket bra som partiledare, det är lite över Alf Svensson över honom.
– Men sedan kom Ebba Busch Thor som partiledare och hon har gjort ett fantastiskt bra jobb, berättar Stig Claesson.

När det gällde företagsamheten i Sverige så rådde det totalt samförstånd bland de närvarande på mötet.
Det konstaterades från KD:s sida att de svenska företagarna lider under ett alldeles för högt skattetryck.
– Vi vill ha enklare regler för företagande och vi är utsatta för ett väldigt stort skattetryck, sa Stig Claesson.
Han berättade också att blev glad när han hörde Ebba Busch Thor prata om en fortsatt satsning på kärnkraft.
– Vårt företag är en av de största elkonsumenterna i Värnamo kommun, det är klart vi vill ha billigare och hållbar el, fortsatte Claesson.

Lars Adaktusson och Andreas Carlson kom sedan in på det som Stig Claesson egentligen ville prata mest om, nämligen sjukvården.
– Den centralisering av sjukvården i länet som pågår är absolut inte bra för Värnamo sjukhus.
Det krävs sju överläkare på Värnamo sjukhus för att klara jourverksamheten, och vi har bara fem stycken, fortsatte Stig Claesson.

Adaktusson och Carlson poängterade båda vikten av en jämlik sjukvård, oavsett var i landet man bor.
– Vi vill ta bort landstingen och ge staten ansvar för sjukvården.
– På så sätt skulle man få en jämlik och bra vård i hela landet.
– Som det är nu så har alla landsting olika förutsättningar för att bekosta och bedriva sjukvård, ansåg de båda.
För att få gehör i denna fråga så måste nu partiet övertyga övriga partier i Alliansen.
– Det gäller att driva denna fråga med kraft och det tänker vi göra, slutade Lars Adaktusson.

Taggar