Nyheter

”74 miljarder på 34 minuter”

Nyheter Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson slösade inte med tiden när hon presenterade regeringens budgetförslag under Socialdemokraterna i Värnamos medlemsmöte.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson slösade inte med tiden när hon presenterade regeringens budgetförslag under Socialdemokraterna i Värnamos medlemsmöte.

Under eftermiddagen hade Socialdemokraterna i Värnamo medlemsmöte. Gästföreläsaren Johanna Haraldsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Vetlanda, presenterade detaljerat regeringens budgetförslag för 2022 för de intresserade åhörarna.

– Svensk ekonomi gör en kraftfull återhämtning och stabila statsfinanser möjliggör för fortsatta investeringar. Vi presenterar en budgetreform på 74 miljarder kronor för att ta Sverige framåt efter pandemin. Vi ska tillsammans. bygga ett starkare och mer hållbart samhälle, med en snabbare klimatomställning, där fler kommer i arbete och där välfärden ska stärkas, med målet att Sverige ska vara ett tryggt land för alla och med en fortsatt hantering av pandemin, sa Johanna Haraldsson.

Socialdemokraterna hade avsatt en timma för Haraldsson att gå igenom budgetförslaget, men Haraldsson slösade inte på tiden. Hon avverkade förslaget på halva den avsatta tiden.

– Det är inte alla gånger man avverkar satsningar på 74 miljarder på 34 minuter, sa hon med ett leende på läpparna.

Budgetförslaget innehåller satsningar på:

– Skydd av värdefull natur

– insatser för den svenska skogen

– ett starkt friluftsliv

– naturnära jobb

– strandstädning

– regional klimatomställning

– vattenvård samt säkra dricksvatten

– klimatanpassning och förebyggande av klimatrelaterade olyckor

– klimatklivet förstärks kraftigt

– industriklivet förstärks

– kompetenslyft för klimatomställningen

– näringslivets klimatomställning

– energieffektivisering i industrin

– driftstöd för bio-ccs

– effektiviserad tillståndsprövning

– höjd garantiram för gröna kreditgarantier

– minskade utsläpp i transportsektorn

– underhåll av järnväg

– elektrifiering av transportsektorn

– skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

– ekobonus

— biogasstöd

– nationellt biljettsystem för kollektivtrafik

– stöd till kollektivtrafik

– cykelsatsning

– skattelättnad för cykelförmån

– sänkt moms på reparationer

– klimatkompensation från sjöfarten

– extratjänster och introduktionsjobb

– matchningstjänster

– praktikplatser

– arbetsmarknadsutbildning

– insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning

– tillskott till Arbetsförmedlingen

– kunskapslyftet byggs ut med ytterligare 17 000 platser på kombinationsutbildningar och på folkhögskolan

– momskompensation för privata utbildningssamordnare

– omställningspaket i linje med parternas överenskommelse

– höjd omsättningsgräns i mervärdesskatt

– skattereduktion för a-kasseavgift

 en konkurrenskraftig jordbrukssektor

– underhåll av vägar

– utveckling av transportsystemet

– bredbandsutbyggnad

– stödinvesteringar för drivmedelsstationer

– driftstöd i dagligvarubutiker

– företagsklimat i glesbygd

– stark besöksnäring och upprustning av Göta kanal

– veterinärs- och djurskötarutbildning

– motverka ökad vildsvinspopulation

– bekämpning av skogsskador

– minskad vårdskuld

– personalsatsnings i hälso- och sjukvården

– stärkt arbete mot psykisk ohälsa

– förlängning av satsning mot god förlossningsvård

– högt tak i sjukpenningen

– tryggare sjukförsäkring 

– trygghetspension

– förstärkt bostadstillägg för pensionärer

– införande av fast omsorgskontakt

– förstärkt äldreomsorg

– förstärkning av äldreomsorgslyftet

– yrkessvenska i välfärden

– avgiftsfri pneumokockvaccin för 75-plussare

– avskaffad skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

– höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

– förstärkt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

– förstärkt assistansförsäkring

– höjt underhållsstöd för 7 till 10-åringar

– kunskapssatsning efter pandemin

– ökad jämlikhet och fortsatt utbyggnad av likvärdighetsbidraget

– kortare kompletterande pedagogisk utbildning, (KPU)

– professionsprogram för skolpersonal

– ämnesbetyg i gymnasieskolan

– högskolebehörighet på yrkesprogrammen

– självkontroll av konfessionella inslag

– familjeveckan

– produktionsincitament för film

– förstärkningar av kultursektorn

– stärkta bibliotek

– digitalisering av kulturarvet

– förintelsemuseum

– mediestöd

– stärk arbetet med nationella minoriteter, romsk inkludering och samiska språk

– åtgärder mot rasism

– reklamskatten avskaffas

– satsning på barn och ungdomsidrott

– generella statsbidrag till kommuner och regioner

– stöd till kommuner med särskilda utmaningar

– förlängning av stöd till kommuner som har haft ett stort flyktingmottagande

– 10 000 fler polisanställda till 2024 och satsning för att öka polisens tekniska förmåga

– förstärkningar av myndigheterna i rättskedjan

– statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrott

– förstärkt brottsförebyggande arbete

– avhopparverksamhet och”Sluta skjut”

– förstärkning av statens institutionsstyrelse (SIS)

– nationellt program mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld

– permanenta medel till kvinno och tjejjourer

– vaccinkostnader

– ersättning till regionerna för genomförda vaccinationer

– fortsatt testning och smittspårning

– återbetalningstid för anstånd förlängs

– sänkt skatt med tyngdpunkt mot låg– och medelinkomsttagare

– förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar juni-augusti 2022 

– regionala utvecklingsåtgärder 

Taggar

Dela