Nyheter

63 procent har fått sin första dos vaccin

Nyheter 63 procent av kommunens vuxna befolkning har fått sin första dos vaccin mot covid-19, visar senaste statistiken.

Totalt har 17 218 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 25, enligt nationella vaccinationsregistret. Illustration: Newsworthy

Totalt har 17 218 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 25, enligt nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 63 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

I hela Jönköpings län har 175 428 doser getts ut fram till vecka 25, vilket motsvarar 62 procent av den vuxna befolkningen.

Jämn vaccinationstakt i Jönköpings län

Förra veckan delades totalt 27 429 vaccindoser ut i Jönköpings län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är fler än veckan innan (+4 354 personer).

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som nu öppnat upp för allt lägre åldersgrupper. I Värnamo kommun har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Jönköpings län når vaccinmålet med nuvarande tempo

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 19 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram tre gånger.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer alla vuxna i Jönköpings län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på september.

Jönköpings län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 4 749 296 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 58 procent av landets befolkning, fram tills 30 juni. 37 procent har fått bägge doser.

Taggar