Nyheter

500 medlemmar i öppet brev: Ny arena – ökade utsläpp av koldioxid

Nyheter Värnamo Naturskyddsförening publicerar nu det öppna brev de skickat till Svenska Fotbollförbundet med dess ordförande Fredrik Reinfeldt i spetsen.

Hej Fredrik Reinfeldt!

Fotboll, världens största idrott, väcker starka känslor och ger oförglömliga minnen. Den idrotten betyder väldigt mycket för många människor.

Det bör dock inte ställas så långtgående krav på nya arenor att detta orsakar mycket allvarliga skador på värdefull natur och vår miljö.

Den internationella idrottsrörelsen har äntligen påbörjat en distinkt kursändring mot minskat resursslöseri. Detta uttrycks tydligast genom IOK:s ställningstagande att det vid kommande OS så långt möjligt ska användas existerande och temporära arenor.

Det borde vara självklart för Svenska Fotbollförbundet  att omfamna ett liknande synsätt.
Svenska Fotbollförbundets nuvarande krav har inneburit att Värnamo kommun genomfört en planprocess för område med plats för ny arena. En arena på den platsen skulle innebära att stadens vattentäkt riskeras och dessutom medföra en ohållbar belastning på kommunens koldioxidbudget. Den senare är upprättad med utgångspunkt från Paris-avtalet.

Mot bakgrund av ovanstående vore det bästa om Svenska Fotbollförbundet reviderade sina krav på arenor så att ortens lag, IFK Värnamo, även fortsättningsvis kan spela elitfotboll, inklusive allsvensk fotboll, på den nuvarande arenan Finnvedsvallen.

Med vänlig hälsning
Värnamo Naturskyddsförening genom Kerstin Thornell, ordförande.

Taggar

Dela