Nyheter

37% färre viltolyckor i Värnamo kommun med utebliven snövinter

Nyheter Antalet viltolyckor i Jönköpings län är betydligt färre i januari 2020 än januari 2019

Arkivbild

Att viltet har det betydligt enklare att klara sig med mat, att röra sig och söka skydd är tydligt när man undersöker antalet viltolyckor. Utan snö behöver inte djuren söka sig ut på vägar och järnvägar för att ta sig fram. De kan leva ett mera normalt liv med full framkomlighet i naturen och tillgång till mat och vatten. Sjöar och vattendrag är inte istäckta vilket bidrar till en god situation för att dricka. Det sägs också att, framförallt, älgen ofta söker sig ut p vintervägar för att slicka salt och det finns inte tillgängligt nu.

– Om det är så vet jag inte, säger Ingemar Sjöberg på länsstyrelsen men tillägger att hans företrädare som länsjaktkonsulent, Stig Johansson, sa att älgarna vill ha salt främst under perioden januari fram till vårens ankomst. Han berättar också att det är tydligt att väder och vind kraftigt påverkar viltolyckorna och berättar om tiden efter stormen Gudrun.

– Då var i stort sett hela Småland ett gigantiskt smörgåsbord för älgarna, enligt Ingemar Sjöberg och menar att var älgen än var i skogen så var det bara att låta sig väl smaka av den skog som fallit.

Enligt polisen har det rapporterats betydligt färre viltolyckor i år jämfört med samma period förra året.

– Vi ser en tydlig minskning och det är väderrelaterat, säger Tommy Åkerberg som arbetar med viltolyckor hos polisen och presenterar lite statistik.

Viltolyckor:

Jönköpings län, januari 2019:

361 rapporterade viltolyckor

Värnamo kommun, januari 2019:

58 rapporterade viltolyckor

Jönköpings län, januari 2020:

241 rapporterade viltolyckor. 120 färre än föregående år (-33%)

Värnamo kommun, januari 2020:

37 rapporterade viltolyckor. 21 färre än föregående år (-37%)

– Även om mycket beror på väderförhållande så visar statistiken att olyckstalet växlar mellan åren, enligt Tommy Åkerberg och avslutar med att det de senaste tio åren visar att ett lågt antal olyckor ett år följs av högre antal året därpå.

Taggar