Nyheter

31 ledamöter på fullmäktige även i november

Nyheter Det blir reducerat antal ledamöter även på kommunfullmäktige i november. Det har kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med presidiet och partiernas gruppledare beslutat med anledning av läget med covid-19.

Mötet hålls i Arken med 31 ledamöter i stället för ordinarie 51 ledamöter.

– Vi har valt Arken därför att vi där har möjlighet att sitta långt ifrån varandra, säger Camilla Rinaldo Miller, ordförande i kommunfullmäktige.

Enbart budgetärenden

För att korta ned mötet hanteras enbart ärenden som hör ihop med budgeten. På så sätt skapas utrymme för att låta debatten om budgeten ta den tid som behövs.

Finns det inte möjlighet att hålla fullmäktiges möte digitalt, som flera av nämndernas möte?

– Nej, reglementet för kommunfullmäktige tillåter inte det. Nämnderna har ändrat sina reglementen för att kunna hålla digitala möten, men eftersom det är betydligt fler ledamöter i kommunfullmäktige, känner v i inte att vi kan vara hundraprocentigt säkra på att det fungerar på rätt sätt. Därför blir det inte ett digitalt möte.

Hur går det med kommunfullmäktiges möte 17 december?

– Det vet vi inte än, vi följer läget med coronapandemin och tar beslut framöver. Eventuellt ställer vi in decembermötet, men det förutsätter att det inte finns ärenden som kommunfullmäktige måste besluta om före årsskiftet.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

Dela