Nyheter

28 nya tåg till Krösatågen

28 nya tåg till Krösatågen

Nyheter Hastigheter på uppemot 200 kilometer i timmen, fällbara stolar med arbetsplatser och 190 sittplatser per tåg. Transitio upphandlar 28 nya Krösatåg av typen CAF till ett värde av 3 miljarder kronor.

Regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge och Kronoberg beslutade att tillsammans upphandla nya tågfordon för att ersätta befintlig flotta som börjar uppnå slutet av sin livslängd samt för att utöka trafiken inom Krösatågen. Bakgrunden är även regionernas mål om en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som bidrar till att fler ska välja att åka med de miljövänliga kollektiva färdmedlen.

Med nya tåg kommer regionerna att ta ett stort kliv i förstärkningen av tågtrafiken och göra det attraktivare och mer tillgängligt att åka inom och mellan regionerna. Vidare krävs att tåg som ska trafikera sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm är anpassade till signalsystemet ERTMS när detta uppdateras.

Upphandlingen omfattar 28 nya tåg med tillhörande tjänster och utrustning till ett ordervärde av 3 miljarder kronor. 20 av tågen är elektriskt drivna (EMU) och åtta av dem är bimodala (BMU) viket i detta fall innebär att de både kan drivas elektriskt och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle, vilket ligger i linje med regionernas beslut om fossilfri trafik. De bimodala fordonen är tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade. För att täcka framtida behov så ingår även en fordonsoption om totalt 26 fordon, där sju är av den bimodala varianten och 19 är elektriskt drivna varianten.

– Med de nya tågen kommer vi stå stabila inför framtiden. Med ökad komfort, förbättrad reseupplevelse och kortare restider tar vi ytterligare steg för att Krösatågen ska stå väl rustade många år framöver, säger Marcus Eskdahl, regionråd (S) och ordförande i TIM-nämnden.

Upphandlingen har fokuserat på genomtänkt design. Tågens exteriöra och interiöra design ska anknyta till de orter tågen ska trafikera. Den röda exteriöra färgen ska föra tankarna till lingon (krösa). Tåget är baserad på plattformstypen CAFs Civity, vilket gör att båda tågtyperna EMU och BMU kommer att kunna se tekniskt och estetiskt lika ut till stora delar. Över 450 Civity är tidigare beställda till bland annat Storbritannien, Nederländerna, Italien och Montenegro.

– De nya Krösatågen kommer ge våra kunder en förbättrad reskvalité och en viktig förutsättning för att kunna nå de högt ställda kraven på fler resenärer och nöjdare kunder, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

Fakta om tågen
• Det rör sig om fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Längden blir 76 meter för de elektriska tågen och 67 för de bimodala tågen. Topphastigheten blir 200 kilometer i timmen för de elektriska tågen och de bimodala tågen när de går på el, 140 kilometer i timmen i förbränningsmotordrift.
• Det blir omkring 190 fasta sittplatser i de elektriska tågen och 140 i de bimodala. Därutöver ska fällstolar finnas. Inredningen blir anpassad för arbets- och vardagsresor med restider över två timmar; ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, Wi-Fi med mera.
• Flexytor med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar kommer att finnas liksom en avdelning anpassad för resenärer med funktionsvariationer med plats för rullstol. Två toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsvariationer.

De nya el-tågen ska primärt trafikera sträckorna
• Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö
• Värnamo – Alvesta – Växjö
• Nässjö – Tranås
• Växjö – Älmhult – Hässleholm
• Karlskrona – Emmaboda – Kalmar

Källa: Pressmeddelande från Jönköpings länstrafik

Taggar

Dela


1 reaktion på 28 nya tåg till Krösatågen

CAF är ett företag som tillverkar tåg och inte en typ av tåg. Tåget på bilden är ett gammalt dieseltåg.

Kommentarsfunktionen är stängd