Nyheter

2 hallar i stället för Folkets Park

Nyheter Planen på att bygga den nya sportanläggningen ”Gröndalshallen” bakom Folkets Park har vuxit till något mycket större.

Danstorundan, teatern och förmodligen hela Folkets Park kommer att byggas bort om två fullskaliga sporthallar och en servicenläggning ska byggas inne på Folkets Parkområdet.

Nu tittas det i stället på ett förslag om att bygga två fullskaliga idrottshallar med en serviceanläggning som knyter samman de båda hallarna.
I stället för bakom Folkets Park så innebär det nya förslaget att man planerar bygga detta mitt i Folkets Park.
Med det nya förslaget försvinner både dansbanan som kallas Rotundan samt den stora teaterhuset.
Dessutom innebär förslaget att området kring de båda hallarna anpassas till idrottsanläggningen, vilket innebär att hela Folkets Park kommer att byggas bort helt.

Oppositionsrådet Ulla Gradeen är inte glad över förslaget.
– Det finns ju inte på kartan att man ska bygga bort Folkets Park.
– Istället borde man upprusta parken och göra något fint av det, säger Gradeen.
Tidigare i år presenterades en utredning där tjänstemännen tittat på att bygga en hall på området.
Då sades det att hallen skulle byggas bakom Folkets Park, på ett grönområde i anknytning till parken. En lösning som de flesta parterna tyckte var bra.

Efter det har kommunens tjänstemän inventerat vilket behov som finns av sportanläggning på området.
Bland annat så har skolornas behov inventerats.
På tisdagen höll Tekniska utskottet mötet.
Då presenterades den nya utredningen.

Att förslaget innebar att man bygger bort Folkets Park kom som en överraskning för många av mötesdeltagarna.
Sedan tidigare har det avsatts 35 miljoner kronor i budgeten för att bygga en hall på området.
Att bygga två hallar och en serviceanläggning kommer att kosta betydligt mycket mer.
– Då närmar vi oss ett hundra miljoner kronor, säger Ulla Gradeen.

Tekniska Utskottet tog inget beslut utan nu bollas ärendet vidare till Samhällsbyggnadsnämnden.
De måste nu ta ställning till dels placeringen av idrottshallarna och hur kommunen ska kunna få fram så mycket pengar som det nu blir frågan om.

Taggar

8 reaktioner på 2 hallar i stället för Folkets Park

Vore mycket tragiskt och en kulturell katastrof om detta skulle bli verklighet. Något som alla städer som har haft FP upptäcker för sent. NEJ bevara och rusta upp, så kan det bli många arrangemang från min sida i Värnamo Folkets Park.. Måste finnas massor av ställen att placera sportanläggningar för skolorna i området.

Håller med Lucas. Att ha ett kulturarrangemang utomhus på sommarhalvåret är en helt annan upplevelse än att stängas in i gummifabriken. Folkets Park kan mycket väl rustas upp. Det finns redan inlämnade förslag till Kommunen på det. Ta fram pennan och sök kulturbidrag från Boverket !

Frågan är hur stort behovet är för att bevara folkets park? Mycket av de aktiviteter som har bedrivits där (uppträdande osv) bör väl i framtiden ändå hållas i gummifabriken? Minigolfbanan osv skulle som jag förstod det finnas kvar, och det skulle tillkomma mer grejer kring hallen än bara hallen, som klätterväggar osv.
Folkparker används idag väldigt lite jämfört med vad de gjordes förr, och känns idag ganska irrelevanta. Värnamos folkpark ligger dessutom på en väldigt åtråvärd tomt, mitt mellan 3 skolor som alla skulle kunna utnyttja hallarna. Behov och efterfrågan liksom, efterfrågan för sporthallar är större än folkparker, sen får man tycka vad man vill om det.

Bygg på ÖB-tomten eller riv Shell-macken och bygg där, nära till skolan. Förslag från Bengan

Äntligen, precis vad vi behöver för alla idrottande barn och ungdomar här i stan. Parken och dess byggnader är ju alldeles förfallna.

Om byggnader är i behov av renovering så ska det renoveras, inte rivas. Ställ frågan till byggnadens ägare= kommunen, om de har sökt bidrag från Boverket eller EU för upprustning av kulturbyggnader. Barn och ungdomar finns i Parken på sommaren. Både organiserade resp spontana aktiviteter. Låt dem få vistas där även kommande sommarlov

Kommentarsfunktionen är stängd