Nyheter

12 nya nämndemän ska utses

12 nya nämndemän ska utses

Nyheter Värnamo kommun ska utse tolv nya nämndemän som ska stå till Domstolsverkets förfogande.

Nuvarande förordnande går ut detta året och de nya nämndemännen ska tjänstgöra mellan 2016–2019. I en skrivelse till Värnamo kommun betonar Domstolsverket vilka kriterier som är önskvärda

Domstolsverket vill bland annat sänka medelåldern på nämndemännen/kvinnorna.

– Utnämningarna ska spegla befolkningen i stort när det gäller ålder, kön, etnisk bakgrund och yrken, heter det i skrivelsen.

Frågan kommer nu att tas upp av kommunstyrelsen den 18 augusti.