Nyheter

10 miljoner per etta utan utsikt

Nyheter Jörgen Skärin (MP) debatterar anstaltsetableringen.

Värnamo blir en anstaltsort vilket ger vår kommun inkomster och arbetstillfällen, det är ju positivt för kommunkassan men kanske inte för stadens image. Procentfaktorn offentliganställda blir högre i kommun i förhållande till privatanställda. Förr var det ju fler anställda på Gummifabriken och Wellpapp än kommunen och sjukhuset. Nu är det en faktor 1:10 i omvänd riktning.

Man häpnar över vissa kostnader att anlägga en anstalt. Det kostar 2 miljarder enligt kommunstyrelseordförande Mikael Karlsson och Kriminalvårdens Bengt Myrberg att bygga anstalten. Det blir 10 miljoner per fånge i byggkostnad för själva husrummet. Därtill skall detta driftas med personal 24-7. Ur ett näringslivsperspektiv som nu blir ett utskott i kommande kommunstyrelse kan man undra om att lagerlägga denna produkt som man inte vill ha i lager är rätt politik? Varför producera denna produkt och inte backa i tillverkningsprocessen och åtgärda i utvecklingsdelen och själva tillverkningen så den går till direktförsäljning och inte hamnar i lager och blir så kallade hyllvärmare som kostar mycket att hålla i lager?

Skola kan ur näringslivsperspektiv åskådas som produktutveckling och tillverkningsprocess åskådas som civilsamhällets föreningsliv. Är det inte där vi skall lägga fokus med våra skattepengar så vi inte behöver allt fler anstaltsplatser till dessa kostnader eller dyra lagerplatser ur ett näringslivsperspektiv? För det är väl så vi skall se på näringsliv och politik i näringsutskottet enligt Alliansen: som produkter av ett samhälle.

Jörgen Skärin/Miljöpartiet


 

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


5 reaktioner på 10 miljoner per etta utan utsikt

Anstalten kommer att anställa 75 olika professioner bland annat. Den kommer att skapa en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling inom diverse psykosociala yrkesprofessioner bland annat och kommer att bidra till mycket annat.
Sedan förstår jag faktiskt inte syfte eller meningen med artikel. Man kan nästan uppfatta att anstalten kommer att kosta Värnamo kommun. Eller skribenten tänker att anstalter ska inte byggas överhuvudtaget?

Håller med Skärin. Undrar också när man ska ta gymnasieskola på allvar i kommunen. Gymnasiet är sista anhalten innan vuxenlivet. Gymnasiet är en enormt viktig plats inte bara för betyg utan för att utvecklas till goda samhällsmedborgare med chans att landa i ett bra vuxet liv. Det tycker jag att man inte ska spara pengar på.

Vi i MP är inte emot etablering i Värnamo. Däremot är vi ifrågasättande om vilken kostnad det är att etablera anstaltsplatser. Och att det skall utökas med 3 500 platser från cirka 5 000 idag alltså 70 procent i ökning framledes. Och att inte lägga pengarna på prevention av kriminalitet som skola och civilsamhället. Inom näringslivet används vokabulären och nu kommer det att finnas ett utskott som jobbar i samma skrå, därav kopplingen.

Kommer det anställas kockar och städare med till denna anstalt eller blir det bara vakter?

Kommentarsfunktionen är stängd