Nyheter

Värnamo – En kommun större än staden

Nyheter I en debattartikel argumenterar Moderaterna i Värnamo varför väljarna ska rösta på dem i kommunvalet.

Bild från vänster: Carina Källman, Per Karlander, Anders Nyberg, Agnes Johansson, Thomas Elmgren, Emma Berggren, Per Bursell. Pressbild

Värnamo är en kommun med fantastisk variation och en stark identitet. Platser som Rydaholm, Gällaryd, Kärda, Forsheda, Bredaryd, Lanna, Hånger, Tånnö, centrala Värnamo med flera bjuder på en enastående mångfald och natur. Tillsammans bildar alla våra samhällen och byar, våra vackra sjöar och vår fina landsbygd en unik kommun med goda möjligheter för boende, försörjning och fritid. Vi är lyckligt lottade att bo och verka här!

Vår ambition är att skapa tillväxt och utveckling i hela kommunen. Vi vill ta fram fler villatomter, säkerställa kvalitativ och tillgänglig service, mark för etablering av olika verksamheter, stimulera lokala näringar, säkerställa god infrastruktur och göra det möjligt att både ha familjeliv och arbetsliv i kommunens olika delar.

Vi värnar de gröna näringar, jord- och skogsbruk, som är centrala för en livsnödvändig produktion och för ett öppet landskap. En hållbar vardag utanför Värnamo stad kräver respekt för att bilen har en nödvändig roll för att få ihop livspusslet. Vårt miljöengagemang och våra initiativ för att ta hänsyn till klimatutmaningen kan ta sig olika uttryck i livet och vardagen genom allt ifrån insamling av avfall till att vi aktivt hjälpa företag till omställning.

Vi har också en fantastisk föreningskultur som gemensamt bidrar till utveckling av såväl centralorten som våra kransorter och byar. Detta är en värdefull tillgång för hela kommunen, och ska på olika sätt uppmuntras och förstärkas.

Vi har under hösten och våren utvecklat vår politik med utgångspunkt i att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vi föreslår därför:

Att kommunikationen ska förbättras mellan Värnamo centrum och kommunens kransorter med bland
annat upprustat vägnät, kollektivtrafik och ökade cyklingsmöjligheter.

Att förstärka en tillgänglig och kvalitativ skola, vård och omsorg i hela kommunen för att öka attraktionskraften
att bo och leva i våra kransorter med omnejd.

Att effektivisera och förenkla tillståndsprocessen för bygglov.

Att tillskapa fler villatomter och lägenheter i hela kommunen.

Att aktivt arbeta för att möjliggöra fler byggnationer i strand- och vattennära områden.

Att verka för fler mötesplatser och träffpunkter för våra äldre i hela kommunen i syfte att minska ensamhet och psykisk ohälsa.

Att öka samverkan mellan kommunen och civilsamhället ytterligare genom satsning på föreningsliv. Exempelvis genom
att även omfatta seniorföreningar.

Moderaterna i Värnamo kommun

Taggar

Dela