Nyheter

​Regeringen uppvaktades om höghastighetsbanor

Nyheter Region Jönköpings län har tillsammans med två kommuner uppvaktat regeringen om höghastighetsbanan.

– Sveriges behöver nya stambanor för höghastighetståg som står klara senast 2035. Bygg hela systemet sammanhållet och öppna för en alternativ finansiering.

Budskapen var tydliga när en delegation från Jönköpings kommun, Region Jönköpings län och Linköpings kommun nyligen uppvaktade  Näringsdepartementet i frågan om om höghastighetståg.

– Arbetet med de nya stambanorna för höghastighetstrafik är ett stort samhällsbyggnadsprojekt, till gagn för hela landet. En utebliven satsning skulle innebära en mycket svår situation för såväl vägtrafiken, miljön som den regionala utvecklingen. Därför var det viktigt för oss att tydliggöra behoven av nya snabba stambanor och vikten av en annan finansieringslösning, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Under våren väntas Regeringen hantera Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet, som presenterades 31 augusti 2017. Där föreslogs att nya stambanor byggs men för en kraftigt sänkt hastighet, 250 kilometer i timmen, och att en utbyggnad till Jönköping först är aktuell efter år 2029.

Innan delegationen lämnade mötet med Mattias Landgren, statssekreterare vid Näringsdepartementet, överlämnades en gemensamt undertecknad skrivelse.

Från vänster: Elias Aguirre (S), Mona Forsberg (S), Mattias Landgren, statssekreterare, Ann-Marie Nilsson (C), Carina Ödebrink (S), Ulf Fransson, stadsdirektör

Taggar

Dela