Växjö

Nytt sjukhus…

Växjö Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronobergs politiska ledning att regiondirektören undersöker.

Regionstyrelsens arbetsutskott har i dag gett regiondirektören i uppdrag att undersöka om ett nytt sjukhus utanför stadskärnan skulle kunna vara ett möjligt alternativ. Förstudien kommer att bli ett viktigt underlag för ett kommande beslut om hur vi går vidare, det vill säga om vi ska bygga nytt eller fortsätta att bygga om och till nuvarande Centrallasarettet, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Vårdutveckling, befolkningsökning, nya vårdbehov och arbetssätt skulle komma att kräva omfattande om- och tillbyggnationer av Centrallasarettet Växjö under lång tid framöver. Den fastighetsutvecklingsplan som finns idag beskriver förändringar som påverkar hela sjukhusområdet, och med kostnader som beräknas landa på omkring 7 miljarder kronor utifrån 2018 års kostnadsläge.

– Att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att anpassa nuvarande sjukhus i Växjö för framtiden, kommer att vara påfrestande för både patienter och personal. Det är en av anledningarna till att vi nu vill undersöka andra lösningar, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Enligt regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) är en ytterligare anledning att nuvarande sjukhusplacering begränsar tillgängligheten till sjukhuset och även möjligheterna att expandera och utveckla verksamheten över tid.

Om vi bygger ett helt nytt sjukhus behöver vi inte begränsas av vare sig nuvarande läge eller nuvarande lokaler. Till exempel har vi större möjligheter att utnyttja ytorna mer effektivt och bygga ännu mer miljösmart och kostnadseffektivt. Vi får även bättre möjligheter att underlätta för ambulanstransporter, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Att vi skulle kunna erbjuda ett nytt sjukhus med moderna lokaler inom cirka åtta år, istället för om 30 till 40 år, känns så klart också lockande, säger Mikael Johansson (M).

• Nu startar ett intensivt utredningsarbete

Förutom grundläggande utredningsarbete kommer Region Kronoberg och Växjö kommun tillsammans värdera lämpliga markområden för ett eventuellt nytt sjukhus.

– Det här är ett viktigt uppdrag! Min förhoppning är att kunna presentera ett underlag med kostnadskalkyl och förslag på eventuell placering senast i slutet av mars, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Under utredningsarbetet pausas planerad rivning av det hus som tidigare rymde Vårdcentralen Strandbjörket och sjukhustandvården på dagens sjukhusområde och bygget av ett nytt hus i anslutning till nuvarande sjukhus, det så kallade hus L.

– Vi kommer att fortsätta genomföra en del mindre förändringar på Centrallasarettet Växjö under utredningsperioden. Om vi bygger ett nytt sjukhus kommer vi även att utföra insatser som är nödvändiga på nuvarande sjukhus, innan vi har ett nytt sjukhus på plats, berättar regiondirektör Martin Myrskog.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *