Utbildning

Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

Utbildning Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning.

Som utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndigheten meddelade vid en pressträff den 15 juni 2021 kommer närundervisning, som regel, att bedrivas i alla skolor från höstterminens start.

Regeringen har nu beslutat om den förordningsändring som då aviserades. Ändringen syftar till att undvika att mer långtgående åtgärder än nödvändigt vidtas för att förhindra smittspridning.

– Skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar. Fjärr- och distansundervisning är bättre än ingen undervisning alls, men närundervisning på plats i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta. Från och med höstterminen kommer närundervisning att vara huvudregel och fjärr- och distansundervisning bara kunna användas när det krävs, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Bestämmelserna gör det möjligt att vid lokal eller regional smittspridning hålla en gymnasieskola eller högstadiet på en grundskola öppen och anpassa åtgärderna till det lokala smittläget. Om Folkhälsomyndigheten, på förslag från en smittskyddsläkare, lämnar en lokal eller regional rekommen­dation är det möjligt för huvudmannen att kombinera närundervisning för en större andel av skolans elever med fjärr- eller distansundervisning för en mindre andel av eleverna.

Folk­hälso­­­myndig­heten har även möjlighet att besluta om nationella rekommendationer om fjärr- eller distans­undervisning i öppna skolor, om så skulle behövas. Därmed finns det fortsatt alternativ till stängning eller delvis stängning. Att helt eller delvis stänga en skola är en mycket ingripande åtgärd som endast kan vidtas om smitt­läget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade. Närundervisning är generellt sett bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

En huvudman som håller en skolenhet öppen får även fortsättningsvis använda fjärr- eller distansundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever stannar hemma därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, nationella allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Det kommer även fortsatt att finnas vissa andra möjligheter att göra undantag från skollagen med stöd av förordningen, till exempel att förlänga skoldagar eller terminen eller att flytta undervisningsmoment. Detta gäller till och med läsåret 2021/22.

Förordningen träder i kraft den 10 augusti 2021 inför skolstarten. Senast den 13 juli 2021 kommer förordningen att publiceras i Svensk författningssamling och förordningsmotivet att publiceras på regeringens webbplats.

Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *