Statistik

Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

Statistik Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar Kollektivtrafikbarometern 2020.

– Under 2020 har vi haft vi ett mycket stort resenärstapp. Det har varit oroande att inte veta om det bara beror på pandemin och rekommendationerna eller om det även beror på organisationerna eller att man ogillar kollektivtrafik. Men rapporten visar att resenärstappet är väldigt tydligt kopplat till pandemin. Resenärerna har tagit till sig informationen om riskerna vid trängsel och valt att avstå från kollektivtrafiken. Vi ser det här som en indikation på att många av resenärerna kommer att återvända till sin kollektivtrafik när pandemin är över, kommenterar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

I rapporten framgår det också att endast 20 procent av de tillfrågade säger att de aldrig reser med kollektivtrafiken, vilket innebär att det faktiskt är en övervägande majoritet av befolkningen som rest kollektivt under 2020 och hela 46 procent har åkt varje månad. De som avstått från att resa överhuvudtaget är framför allt de som är äldre.

Rapporten baseras på resultatet av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen har sedan mars kompletterats med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplade till coronapandemin.

Nyckelresultat ur årsrapporten

  • Marknadsandelen för kollektivtrafiken under 2020 har gått ned kraftigt, som mest i de områden i landet där andelen tidigare var som högst.
  • Mer än tre av fem kunder är nöjda med den regionala kollektivtrafiken, vilket ligger i linje med den positiva trenden de senaste fyra åren.
  • Nära fyra av fem kunder är nöjda med sin senaste resa med den regionala kollektivtrafiken, vilket är oförändrat jämfört med förra året.
  • Att man kan resa dit man vill när man vill, ökad kunskap om utbudet samt möjlighet att spara tid är de faktorer som skulle få allmänheten att resa mer kollektivt (under normala omständigheter).

Positivt är också trenden med den upplevda resenärspunktligheten, som har ökat från 80 till 85 procent jämfört med för två år sedan. Däremot är tilliten till punktligheten fortsatt låg. De tillfrågade håller inte heller med om att de sparar tid genom att välja kollektivtrafiken.

– Det här är branschens största förbättringspotential, oavsett om det gäller kunder eller allmänhet. Den upplevda punktligheten är bättre än tilliten till punktlighet, så här behöver branschen jobba mer med att kommunicera hur det faktiskt ser ut. Det finns ett gap mellan förtroendet och det faktiskt upplevda och det måste vi jobba på att stänga, säger Mattias Andersson.

Kollektivtrafikbarometern har under 2020 varit till stor hjälp till Svensk Kollektivtrafiks medlemmar för att snabbt ge svar kring förändringar i marknadsandelen och nöjdheten och för att bättre förstå kollektivtrafikens roll i pandemin. Undersökningen har också kunnat fungera som ett alternativ till de regionala ombordsundersökningarna som ställts in på grund av pandemin. I mars kommer Svensk Kollektivtrafik att publicera en fördjupande temarapport kring coronapandemins effekter på resande, kollektivtrafik och attityder.

Källa: Pressmeddelande från Svensk Kollektivtrafik

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *