Statistik

Många pappor använder inte föräldrapenningen

Statistik Vart tredje barn som föddes 2017 har en pappa som använt färre än 30 dagar med föräldrapenning. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som publiceras i dag.

ISF (inspektionen för socialförsäkringen) har undersökt hur stor gruppen av pappor är som tar ut noll eller få dagar med föräldrapenning under barnets första två år och hur storleken på gruppen har förändrats över tid. I rapporten undersöks pappor till barn födda under åren 1994–2017.

Rapporten visar att andelen pappor som använder noll eller få dagar med föräldrapenning har minskat över tid. När den första reserverade månaden infördes år 1995 var det 26 procent av papporna som tog ut noll dagar och 29 procent som tog ut färre än 30 dagar. För barn födda år 2017 var det 18 procent papporna som tog ut noll dagar och 15 procent som tog ut färre än 30 dagar.

– Trots minskningen är det nästan vart femte barn som föddes 2017 som har en pappa som inte tar ut någon föräldrapenning alls, trots att 90 dagar är reserverade för vardera föräldern, säger Ann-Zofie Duvander en av författarna till rapporten.

Rapporten visar att det är vanligare att pappor med låg inkomst och förgymnasial utbildning tar ut noll dagar med föräldrapenning. Det är även vanligare att pappor som är egenföretagare eller som inte är i arbete tar ut noll dagar jämfört med anställda pappor. Det är också vanligare att utrikes födda pappor tar ut noll dagar.

Det har under lång tid varit ett politiskt mål att föräldrar ska dela mer lika på föräldrapenningen. Sammantaget visar rapporten att bakom bilden av att uttaget av föräldrapenning blir mer jämställt döljer sig en grupp av pappor som i princip inte använder försäkringen alls.

– Det är viktigt att våra beslutsfattare har en tydlig bild av hur föräldrar använder föräldraförsäkringen. Den här rapporten bidrar med viktig sådan kunskap, säger Ann-Zofie Duvander.

Källa: Pressmeddelande från ISF

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *