Statistik

Kraftig minskning av viltolyckor i länet

Statistik Det blev ett rejält trendbrott när det kommer till viltolyckor i Jönköpings län under 2020. Antalet olyckor minskade med mer än 500 stycken jämfört med 2019.

Sedan 2016 har antalet viltolyckor i Jönköpings län legat på över 3 500 per år. Under 2020 såg vi dock ett rejält trendbrott när det kommer till olyckssiffran. Enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet inträffade 3 092 viltolyckor i länet under 2020. Det är en minskning med över 500 olyckor jämfört med året innan.

– Exakt vad det beror på är för tidigt att säga, men vi har sett att antalet trafikolyckor generellt sett minskat i länet under 2020. Vi ser även att människor rör på sig mindre ute i trafiken som en följd av pandemin och det kan vara en möjlig orsak till att vi nu ser den här minskningen, säger Jonas Ander som är skadeförebyggare hos Länsförsäkringar Jönköping.

Det typ av vilt som vi i länet krockar allra oftast med är fortsatt rådjur. Knappt 2 400 av alla viltolyckor i länet under 2020 orsakades av rådjur. Det är dock en rejäl minskning jämfört med 2019, då över 2 700 rådjursolyckor inträffade. Även olyckorna med älg och vildsvin, som kommer på andra respektive tredje plats i statistiken, minskade under 2020.

– Även om det är positivt att antalet olyckor minskar i länet så måste det sägas att det fortsatt är höga siffror. 2015 till exempel låg vi nere på under 2 500 viltolyckor, sedan dess har vi sett en rejäl ökning. Så även om 2020 års siffra pekar åt rätt håll så är det en hög siffra, fortsätter Jonas Ander.

Oktober månad var den mest olyckdrabbade månaden med 400 viltolyckor totalt.

Antalet viltolyckor i Jönköpings län sedan 2010:
2010: 3 410
2011: 2 411
2012: 2 597
2013: 2 700
2014: 2 637
2015: 2 464
2016: 3 705
2017: 3 538
2018: 3 508
2019: 3 605
2020: 3 092

Vanligaste typen av viltolyckor 2020:
Dovhjort: 48
Kronhjort: 5
Rådjur: 2 339
Utter: 16
Varg: 2
Vildsvin: 325
Älg: 338
Örn: 4
Övriga djur: 15

Källa: Pressmeddelande från Länsförsäkringar Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *