Skatteverket

Skatteverket föreslår enklare regler för skattefria traktamenten

Skatteverket Skatteverket lämnar i dag två lagförslag till regeringen om skattefria traktamenten. Båda förslagen innebär att kostnadsersättning för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete på annan ort inte beskattas. Syftet med förslagen är att förenkla för både arbetsgivare och arbetstagare.

Förslagen gäller dels korta anställningar och uppdrag som pågår i högst en månad, dels arbetstagare som anställs eller lånas av myndigheter, kommuner och regioner i samband med krissituationer.

Skatteverkets förslag om att en särskild bestämmelse ska införas för tillfälliga anställningar och uppdrag berör bemanningsbranschen och egenanställda, men även frilansare och uppdragstagare som tar tillfälliga uppdrag, till exempel idrottsdomare och tolkar. Förslaget innebär att arbetsgivaren kan bekosta resor och logi och betala ut traktamente utan att det beskattas. Förutsättningarna är att arbetet eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad, och avståndet mellan arbetstagarens bostad och tillfälliga arbetsplats är längre än fem mil.

Effekten av förslaget blir att ersättningar till tillfälligt anställda inom till exempel bemanningsbranschen, behandlas på samma sätt som motsvarande ersättningar till anställda som är på tjänsteresa.

– Med förslaget vill Skatteverket förenkla för näringslivet och idrotten som tillfälligt anställer personal. Arbetsgivarna slipper problemet med att fastställa tjänstestället och det blir lättare för dem att betala ut kostnadsersättningar till tillfälligt anställda eller uppdragstagare. Förändringen innebär också en förenkling för arbetstagarna. De ska inte ta upp ersättning som de fått i sin deklaration och behöver därför inte begära avdrag för resor, logi och ökade levnadskostnader i deklarationen, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

Det kompletterande förslaget, som gäller arbetstagare som tillfälligt anställs eller lånas av en myndighet, kommun eller region vid extraordinära händelser som olyckor och samhällskriser, innehåller inte någon tidsgräns.

– Även det här förslaget förenklar för myndigheter, kommuner och regioner som anställer personal i samband med krissituationer. Skatteverket har under lång tid sett ett behov av en särskild regel, till exempel vid större skogsbränder och nu i samband med Covid-19-pandemin, fortsätter Yngve Gripple.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Källa: Pressmeddelande från Skatteverket

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *