Skatteverket

Välj

Hur är min webbplats?

  • Bra (37%, 17 Votes)
  • Dålig (22%, 10 Votes)
  • Excellent (17%, 8 Votes)
  • Kan förbättras (13%, 6 Votes)
  • Inga kommentarer (11%, 5 Votes)

Total Voters: 46

Loading ... Loading ...

Skatteverket föreslår enklare regler för skattefria traktamenten

Skatteverket Skatteverket lämnar i dag två lagförslag till regeringen om skattefria traktamenten. Båda förslagen innebär att kostnadsersättning för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete på annan ort inte beskattas. Syftet med förslagen är att förenkla för både arbetsgivare och arbetstagare…

Studenter mår sämre i spåren av pandemin

Skatteverket Andelen studerande som uppger att de mår bra eller mycket bra har minskat sedan 2017. Andelen som mår dåligt eller mycket dåligt har samtidigt ökat. En förklaring till det försämrade läget är pandemin, visar en ny undersökning från CSN…