Regionen

Regionen bestrider stämningsansökan

Regionen Region Jönköpings län kommer att bestrida stämningsansökan som fackförbundet SYMF lämnar in till Arbetsdomstolen med syfte att ogiltigförklara avskedandet av en musiker.

– Vi har trovärdiga vittnen som intygar händelseförloppet, vilka kommer att höras i en framtida domstolsprocess, säger Joakim Silva, som är personaldirektör i Region Jönköpings län.

– Vår bedömning tillsammans med vår centrala part Svensk scenkonst är att vi har ett klart bevisläge som gör att vi är beredda att bestrida stämningsansökan i Arbetsdomstolen och vi har genom Svensk scenkonst anlitat advokat för att driva vårt ärende.

Region Jönköpings län gör gällande att medarbetaren på Spira har använt våld gentemot verksamhetschefen, vilket föranlett att Region Jönköpings län omedelbart stängt av och avskedat den aktuelle medarbetaren.

– Vi som arbetsgivare har nolltolerans mot våld och en sådan händelse leder till omedelbart avsked, säger Joakim Silva, och fortsätter:

– Om Arbetsdomstolen anser att vi gjort ett ogiltigt avsked innebär det att vi kommer betala skadestånd enligt lagen om anställningsskydd paragraf 39, vilket är vanligt i avskedsärenden då förtroendet mellan parterna är allvarligt skadat. Medarbetaren kommer alltså inte att få tillbaka sin anställning utan erhåller skadeståndsersättning utifrån antal månadslöner denne varit anställd inom Region Jönköpings län.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *