Okategoriserade

Riksdagsledamöter vill stärka äldreomsorgen

Okategoriserade Äldreomsorgen måste prioriteras framöver. Det konstaterade de tre socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län efter att de besökt 12 av länets 13 kommuner för att diskutera äldreomsorg med politiker, tjänstepersoner och fackförbundet Kommunal.

Under vintern 2020/2021 har Carina Ödebrink, Johanna Haraldsson och Diana Laitinen Carlsson, riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i Jönköpings län, besökt 12 av länets 13 kommuner för att diskutera äldreomsorgens utmaningar framöver. I samband med besöken har de träffat politiker, tjänstepersoner och företrädare för fackförbundet Kommunal och syftet har varit att få en bild av äldreomsorgen i dag och synpunkter hur den kan stärkas framöver.

– Äldreomsorgen har i samband med coronapandemin hamnat i fokus. Dagens äldreomsorg är både nära omsorg, men också allt mer sjukvård. I de samtal vi har haft är det tydligt att vi måste ta lärdom av det som varit. Det handlar bland annat om att garantera att det vid en framtida pandemi finns tillräckligt med skyddsutrustning, säger Carina Ödebrink.

Utöver pandemin har återkommande teman för samtalen varit arbetsmiljö och ekonomi.

– Vi behöver göra mer för att det ska bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen framöver. Det handlar bland annat om att stärka de anställdas inflytande, stoppa minutstyrningen och höja grundbemanningen. Arbetsmiljön måste även förbättras så att fler kan arbeta heltid. För att vi ska nå resultat krävs ökade ekonomiska ramar, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Även kompetensutveckling är ett område som återkommit.

– Det vi får till oss är att det är viktigt att satsningarna på äldreomsorgslyftet som ger anställda möjlighet att läsa till undersköterska på betald arbetstid fortsätter. Det tar tid att bygga upp en bra organisation. Vi behöver även se över möjligheten att utvidga detta till att omfatta fler – inte minst när det gäller specialistkompetens inom bland annat demens och multisjuka, säger riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson.

Synpunkterna som samlats in i samband med samtalen ska vara ett underlag för politikutveckling inför valet 2022.

Källa: Pressmeddelande från Socialdemokraterna Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *