Okategoriserade

Påfrestande julmusik

Okategoriserade När medlemmar i Handels 2018 svarade på frågan om hur de ser på julmusiken i butikerna ansåg 40 procent att den var mer påfrestande än musik under resten av året.

I en ny undersökning har butikernas skyddsombud, som är experter på arbetsmiljö fått svara på frågan. Hälften av skyddsombuden anser julmusiken vara mer påfrestande.

– Att julmusiken är mindre omväxlande och att personalen inte har inflytande över den blir ett arbetsmiljöproblem. Musiken finns bara där, att stå ut med under hela arbetsdagen i en redan stressig julhandel. säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels och författare till rapporten.

Handels undersökningar visar att musik i butik kan bidra till en positiv arbetsmiljö om anställda får vara delaktiga och om det finns ett ordnat avtal med upphovsorganisationer som Stim och Sami. Men musik kan också ha negativ effekt på arbetsmiljön om det saknas delaktighet och musiken brister i kvalitet och variation.

Julmusiken, som bara spelas drygt en månad av året är i många fall mindre omväxlande och skapar mer arbetsmiljöproblem än musik andra delar av året. En anställd klassade musiken under julhandeln som tortyr.

Skyddsombuden ser i grunden mer positivt på musik på arbetsplatsen, sannolikt för att butiker med aktiva skyddsombud har större möjlighet till inflytande.

Samtidigt ser hälften av skyddsombuden julmusiken som en större påfrestning på arbetsmiljön. Alltså ännu högre än för hela gruppen anställda. Det entoniga slingan som snurrar hela arbetsdagen gör uppenbarligen arbetsmiljön sämre.

– Julmusik blir i många butiker en symbol för det som skapar sämre arbetsmiljö genom brist på variation, och ständigt upprepade slingor, säger Stefan Carlén.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *