Nyheter

Sverige vanligaste födelselandet bland invandrade

Nyheter Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10 281 189 personer. Det är 51 004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige

Under första halvåret ökade Sveriges befolkning med 22 529 kvinnor och 28 475 män – totalt 51 004 personer. Det är den lägsta folkökningen under första halvåret sedan 2015.

Invandringen har minskat med 10 procent jämfört med första halvåret 2018. Av de som invandrade under första halvåret var nästan två av tre, eller 35 312 personer, medborgare i ett land utanför Norden och EU/EES. Det var något färre än under första halvåret 2018 då 39 964 personer invandrade. För att få bosätta sig i Sverige behöver denna grupp uppehållstillstånd. Den vanligaste invandringsorsaken bland både kvinnor och män var familjeband.

Folkmängden ökade i 209 av Sveriges 290 kommuner under första halvåret 2019. Det är något färre än under motsvarande period förra året då befolkningen ökade i 224 kommuner.

Under första halvåret 2019 föddes 58 596 barn, vilket var 436 barn färre än under motsvarande period förra året. Under perioden dog 44 857 personer vilket var 7 procent eller 3 176 personer färre än året före och det var det näst lägsta antalet döda under hela perioden 2000–2019.

Källa; SCB

Taggar
SCB

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *