Nyheter

Bil Sweden: ”Stora negativa effekter för fordonsmarknaden”

Nyheter Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har beslutat och aviserat om en rad olika nya förslag som kommer få negativa konsekvenser för fordonsmarknaden i Sverige. Bland annat vill man försämra för förmånsbilarna. Bil Sweden har analyserat vad de olika förslagen kommer att innebära för fordonsmarknaden.

– Flera av Januaripartiernas förslag i budgeten bedömer vi är bra för den omställning som fordonsindustrin gör. Bland annat satsningarna på laddinfrastruktur, reduktionsplikten och satsningarna på forskning. Däremot är vi bekymrade över förändringar som föreslås för lätta fordon, eftersom de nu riskerar att bromsa upp den positiva utveckling vi har för laddbara bilar och därmed försena klimatomställningen, säger Mattias Bergman VD på BIL Sweden.

Januaripartierna har aviserat fyra stora förändringar som ska träda i kraft under 2021. Det handlar om;

– Slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för samtliga miljöbilar.
– Generell höjning av förmånsvärdena.
– Förändringarna i Bonus-malussystemet.
– Återbetalningskrav av bonusen för första ägaren vid export inom fem år.

Bil Sweden har analyserat helheten av dessa förslag och gjort en konsekvensanalys om vad förslagen kommer att innebära för marknaden 2021 och 2022.

– För totalmarknaden för personbilar räknar vi med en nedgång på mellan 10-12 procent för 2021 i jämförelse om man skulle behålla dagens system. Det som också bekymrar oss är att den fina utveckling vi sett vad gäller laddbara bilar nu kommer att bromsa in. Vår tidigare prognos hade en andel laddbara bilar på cirka 40 procent för 2021, men nu riskerar andelen laddbara att stanna upp på årets förväntade nivå, cirka 30 procent och öka svagt 2022. Detta är mycket olyckligt eftersom det försenar omställningen och försvårar möjligheten att nå våra gemensamma klimatmål, fortsätter Mattias Bergman.

Från den 1 januari 2021 försvinner den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar. Sedan planeras ett förslag om att kraftigt höja förmånsvärden för bilar som registreras från och med 1 juli nästa år och som på årsbasis höjer förmånsskatten med flera tusen kronor.

– Företag har historiskt sett spelat en viktig roll för fordonsmarknaden vid teknikskiften då de investerar i ny teknik och nya modeller. En risk med en höjd förmånsbeskattning är att många kommer att välja bort förmånsbil för att istället välja en äldre bil, och helst en så pass gammal att den inte drabbas av Bonus-malussystemet. Det vill säga en bil som är äldre än tre år, fortsätter Mattias Bergman.

– I den offentliga debatten hörs allt oftare att bilförmånssystemet bidrar till att fler väljer större bilar som släpper ut mer. Det är en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Hittills i år, januari – oktober, har de nyregistrerade förmånsbilarna ett genomsnittligt CO2-utsläpp på 90 gram per kilometer, jämfört med 104 gram per kilometer för privatpersoners nyregistreringar. Förmånssystemet, tillsammans med den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider, har blivit en viktig prispressare och bidragit till att fler kunnat köpa laddbara bilar. Det har blivit en viktig inkörsport för elektrifieringen av fordonsflottan, avslutar Mattias Bergman.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *