Nyheter

Skriver till regeringen

Nyheter Distriktsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet i länet skriver till regeringen om att förlänga uppehållstillstånd i samband med gymnasiestudier.

Till Sveriges regering

Distriktsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län vill med detta brev uppmärksamma situationen för de ungdomar som just nu är omfattade av den nya gymnasielagen från 2018. Dessa svar får ungdomar från migrationsverket på frågor kring sina nuvarande rättigheter enligt lagen:

Frågor och svar om att förlänga uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier

Får jag stanna i Sverige efter att jag har läst färdigt gymnasiet?

Efter avslutade gymnasiestudier kan du ha rätt till förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader efter slutförd utbildning. Syftet med detta tillstånd är att du ska få tid på dig att hitta ett arbete.

Om du börjar arbeta och kan försörja dig själv innan det nya tillståndet tar slut har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du måste ansöka om permanent uppehållstillstånd innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

Frågor och svar om hur mitt uppehållstillstånd påverkas av coronaviruset.

Det är många som har förlorat sina jobb som en följd av coronavirusets spridning och det är svårare att få en anställning. Kan jag få mer än sex månader på mig att hitta ett arbete efter gymnasieexamen?

Nej, enligt den tillfälliga lagen kan man få uppehållstillstånd i upp till sex månader efter fullföljd utbildning på gymnasial nivå för att hitta ett arbete. Migrationsverket har inga möjligheter att bevilja längre uppehållstillstånd, det är så lagen ser ut.

Texten ovan är hämtad från (länk)

Distriktsstyrelsen av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län vädjar till regeringen att skyndsamt ge dessa ungdomar permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier. Kravet att på sex månader få arbete som räcker för egen försörjning är det inte många av våra svenskfödda ungdomar som klarar och än mindre när nu arbetsmarknaden förändrats av coronavirusets framfart. I väntan på att lag om permanent uppehållstillstånd kan beslutas önskar vi att de sex månaderna förlängs ett år i taget med enda kravet att vara inskriven hos arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Vaggeryd och Vetlanda 1 juni 2020

På styrelsens uppdrag i protokoll från styrelsemöte 9 maj 2020 § 10

Gisela Brumme, vice ordförande
Anna Karin Slunge, sekreterare

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *