Nyheter

Så blir nya tv-avgiften

Nyheter Regeringen föreslår i dag i en lagrådsremiss att radio- och tv-avgiften avskaffas och att finansieringen i stället tas in via skattsedeln, genom en individuell public service-avgift.

I lagrådsremissen finns också flera förslag för att stärka public service oberoende. Dessutom aviseras en utredning om hur public service kan skyddas ytterligare genom ändringar i grundlag.

– Public service får en stabil finansiering och stärker sitt oberoende. Samtidigt blir det enklare för alla och innebär en lägre avgift för många, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Public service verkar i allmänhetens tjänst oberoende från staten och andra politiska eller ekonomiska maktsfärer i samhället. Det övergripande uppdraget är att sprida ett brett och mångsidigt programutbud som speglar hela vårt land och den variation som finns i befolkningen.

– Public service och andra granskande nyhetsmedier har en central betydelse för vår demokrati, säger Alice Bah Kuhnke.

Stärkt oberoende för public service

I lagrådsremissen finns flera förslag som syftar till att stärka oberoendet för public service:

  • Public service-avgiften får enbart användas till public service-verksamhet och verksamhet som är direkt anknuten till den.
  • Riksdagens beslut om tilldelning av medel ska gälla för en hel tillståndsperiod.
  • Programföretagens (SR, SVT och UR:s) sändningstillstånd ska gälla i åtta år och längden på tillståndsperioderna ska framgå av radio- och tv-lagen. Enligt förslaget ska tillståndsperioderna vidare följa riksdagens mandatperioder och börja gälla samma år som det hålls ordinarie riksdagsval.
  • Aktiva riksdagsledamöter ska inte få sitta i Förvaltningsstiftelsens styrelse.
  • Regeringen aviserar en utredning om public service-företagens oberoende är tillräckligt garanterat genom nuvarande reglering eller om oberoendet kan och bör stärkas ytterligare genom ändringar i grundlag.

Public service-avgiften

  • Public service-avgiften föreslås betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften redovisas från och med år 2020 årligen på inkomstdeklarationen.
  • För 2019 beräknas avgiften för en enskild högst bli drygt 1 300 kr.
  • En person utan beskattningsbar förvärvsinkomst t.ex. en student med enbart studiemedel behöver inte betala någon avgift.
  • Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kr/månad kommer att betala en reducerad avgift från några få kronor upp till maxbeloppet drygt 1 300 kr per år. För en person som till exempel är arbetslös eller pensionär och har en mycket låg inkomst blir avgiften därmed betydligt lägre än i dag.
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *