Nyheter

Preskriptionstiden för allvarliga brott förlängs

Nyheter I dag har justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson (S) tagit emot ett betänkande med förslag på längre preskrip­tions­tider för allvarliga brott, såsom våldtäkt, rån och grov misshandel. I betänkandet föreslås även att fängelse­straff som inte avtjänats aldrig ska preskriberas.

Genrebild

De gällande reglerna om preskription innebär bland annat att straff inte får dömas ut om inte åtal väckts inom en viss tid efter att brottet har begåtts. Straff som inte har verkställts inom en viss tid efter domen faller också bort.

– Brott ska inte ska förbli ostraffade och utdömda straff ska verkställas. Personer som har begått ett allvarligt brott eller dömts till fängelse ska veta att lagen når dem, även långt in i framtiden. Jag välkomnar att utredningen nu lämnar flera förslag i den riktningen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

En särskild utredare, justitie­kansler Mari Heidenborg, har sedan i september 2020 haft i uppdrag att se över den straff­­rätts­liga regleringen om preskrip­tion i brottsbalken. Utredningen som i dag har över­lämnat sitt betänkande föreslår bland annat att:

– Brott som kan straffas med livstids fängelse inte ska preskriberas
– Preskriptions­tiden för allvarliga brott såsom våldtäkt, rån, grov miss­handel och grov utpress­ning ska förlängas
utdömda fängelse­straff aldrig ska preskriberas
– Regleringen i övrigt förenklas och kompletteras.

Utredningen föreslår att lagänd­ringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *