Nyheter

Olyckorna med elsparkcyklar ökar: 2 av 3 har inte koll på reglerna

Nyheter I september förra året infördes nya regler för elsparkcyklar. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor. Men reglerna är oklara för många och flera är negativt inställda till elsparkcyklar som en del av stadstrafiken.

Genrebild: David Alin

Uppgifterna kommer från en enkät som på uppdrag från Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF genomförts för att undersöka kännedomen om reglerna för elsparkcyklar. Drygt 1000 personer från 16 städer där det finns uthyrning av elsparkcyklar svarade. Resultaten visar att det finns delade meningar kring allmänhetens förståelse och upplevelser av detta transportalternativ.

Okunskap om både nya och tidigare regler 
De nya reglerna gäller parkeringsförbud på gångbanor, trottoarer och cykelbanor samt körförbud på gångbanor och trottoarer. Men ett år efter att de nya reglerna infördes har majoriteten alltså inte koll på vad som gäller. Hela 65 procent svarade att de inte känner till eller känner sig osäkra på reglerna.

Frågorna handlade också om de regler som funnits sedan tidigare, bland annat den om att barn under 15 år ska ha hjälm när de kör elsparkcykel. Där svarade hela 33 procent att de inte känner till lagkravet om hjälm och 22 procent vet inte att det är förbjudet att skjutsa på en elsparkcykel.

– Vi är inte förvånade över resultatet. Vi ser föräldrar som skjutsar sina barn på elsparkcyklar till skolan och vi ser barn som kör utan hjälm. Och att parkeringsreglerna inte följs har ju länge varit en het fråga, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF Väst.

Många negativa till elsparkcyklar
Statistiken visar att antalet olyckor där elsparkcyklar är inblandade ökar. Förarnas beteende och brist på kunskap gör att många är negativt inställda till elsparkcyklar som fordon.

– Vissa ser elsparkcyklar som ett smidigt och miljövänligt sätt att ta sig fram genom staden medan andra anser att de är livsfarliga. Flera uttrycker oro över bristande efterlevnad av trafikregler, aggressiva körstilar och att de är farliga för fotgängare, berättar Malin Lundgren på NTF Väst.

Nästan 30 procent har inte koll på förbudet att köra på gångbanor och trottoarer. 23 procent saknar kunskap om att parkering inte är tillåten på gångbanor, trottoarer och cykelbanor.

– Många missar att elsparkcykel faktiskt klassas som en cykel i de flesta fall. Det handlar om var man får köra och hur elsparkcykeln och du som förare ska vara utrustad. Vi behöver öka kunskapen om vad som gäller. Inte minst hos föräldrar som skjutsar sina barn på elsparkcyklar eller låter barnen köra själva utan hjälm, menar Malin Lundgren, NTF Väst.

NTF:s enkätundersökning genomfördes av Nordic Viewpoint under två veckor i augusti 2023. Totalt svarade 1023 personer från följande städer: Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Varberg, Västerås och Örebro.

Detta gäller för elsparkcyklar: 

1) Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.

2) Elsparkcykeln ska ha bromsar och ringklocka.

3) Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.

4) Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda hjälm.

5) Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

6) Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *