Nyheter

Nytt beslut om motorbanan i Anderstorp

Nyheter Nu har Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun  fattat ett nytt beslut angående motorbanan i Anderstorp.

Det slutet är att Gisletorp Lokaler AB ska söka om tillstånd för sin fortsatta verksamhet, senast den sista december i år.
Anledningen är att motorbanan anses ha en betydande miljöpåverkan. Detta i väntan på ett nytt tillstånd är på plats, vilket kan ta flera år.

Beslutet som nämnden fatta innebär i korthet om att försiktighetsmått att antal bullerdagar med en högre ljudnivå, där det är möjligt att bedriva tävlingsverksamhet och andra större arrangemang fastställs till 28 dagar och 6 kvällar. Beslutet följer i stort tidigare beslut av Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen. Dock har 12 dagar bullerdagar med en lägre bullernivå lagts till.

Utöver detta möjliggörs att ha verksamhet 150 dagar med ljudnivåer som inte överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer samt 75 dagar med mycket låg ljudnivå. Då säsongen 2018 redan har påbörjats reduceras totalt antal dagar med 25% för innevarande år. Det största nyhet i detta beslut är att man under en prövotid av 2 år kommer att tillämpa ekvivalent ljudnivå istället för som tidigare maximal ljudnivå. Nämnden kommer efter denna period att utvärdera detta och fastställa ett nytt beslut. Den ekvivalenta ljudnivån mäts som ett medelvärde av ljudet under en timme.

Ett skäl till att nämnden tog detta beslut är att banan har investerat i en helt ny typ av ljudämtningsanläggning som möjliggör detta. Dessutom har nämnden tillgång till mätresultaten i realtid. (Att tillämpa ekvivalent mätning på en motorbana är vanligt i andra länder men har inte tillämpats i Sverige tidigare) Beslutet togs med en särskild passus att det gäller omedelbart och oavsett om det överklagas.

– Att fatta beslut om motorbanans verksamhet är en avvägning mellan sökanden, boende nära banan och rättsbeslutade myndigheter. Nämnden anser att man hittat denna avvägning så att både verksamhetsutövarna kan bedriva en verksamhet samtidigt som boende kan ha en acceptabel boendemiljö med tysta perioder och begränsande ljudnivåer” säger Niclas Palmgren (m) ordförande i Bygg- och miljönämnden, i en kommentar till beslutet.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *