Nyheter

Muterade viruset upptäckt i länet

Nyheter Ett fall av det muterade viruset som upptäckts i Storbritannien och som nu gör att Sverige stänger sina gränser till Norge har upptäckts i Jönköpings län. Enligt regionens smittskyddsläkare har man kunnat göra en spårning och konstaterat att personen smittats i Storbritannien.

Från och med midnatt har gränserna mot Norge stängts sedan en smittspridning av det muterade brittiska viruset upptäckts i Osloområdet.
Det muterade viruset förekommer även i Sverige, men inte i någon stor omfattning. Enstaka fall har dykt upp i många regioner, och nu har ett fall upptäckts i Jönköpings län.

– Jag kan inte säga något om den enskilda personen, utöver att hen var smittad i Storbritannien. Smittspårning är utförd och inga fler fall har identifierats, säger Malin Bengnér som är smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Oklart hur allvarligt viruset är
Malin Bengnér säger att hon inte är särskilt förvånad över att den nya mutationen nu dykt upp i länet, men att det är viktigt att de nya mutationerna övervakas noggrant över hela världen så att vi lär oss mer.

– Vi har fortfarande begränsad kunskap om vad den förändrade gensekvensen betyder för smittsamhet, sjukdomsbild, immunitet med mera, så det är svårt att säga hur allvarlig just den här mutationen är. Det är ju naturligt att virus ändrar sig hela tiden, det gör alla virus, säger hon.

Källa: SVT Jönköping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *