Nyheter

Lex Maria efter patiens död

Nyheter IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har meddelar beslut i ett ärende där en patient dog. Det är beslut i lex Maria-ärende.

Ärendet gäller en patient med försämring av en kronisk tarmsjukdom. Patienten behandlades först i hemmet, men fick sedan läggas in på medicinkliniken för sjukhusvård. Efter några dagar konsulterades kirurgkliniken angående eventuell bortoperation av tarmen. Detta beslutades i samråd att utföras inom ett par dagar, om inte patienten förbättrades av pågående medicinering, som man precis ökat. Samma kväll avled dock patienten plötsligt.

IVO har i ett tidigare beslut kritiserat inblandade läkare för att de avvaktat för länge på att läkemedelsbehandlingen skulle ha effekt.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att åtgärder vidtagits för att förhindra att något liknande inträffar igen.

IVO bedömer att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder och ärendet har avslutats.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *